Vad är ett Team?

Team, Tips

Det finns ingen som har skapat en business från ax till limpa utan att någon annan varit inblandad på något sätt. Jag vill påstå att du inte ens ska försöka göra det på egen hand om du vill lyckas. Istället bör du i ett tidigt skede ställa dig frågan : ”Vilka skulle kunna bli mitt team?”

Skillnaden mellan rätt och fel team, team eller inte team, kan vara avgörande. Fel team eller bristen på ett är enligt undersökningar en av de tre vanligaste orsakerna till att en startup misslyckas*. Avsaknaden av ett behov på marknaden samt brist på finansiering är de andra två vanligaste orsakerna.

(*Källa: CB Insights. Se hela listan här.)

Det är dags att tänka om

Många definierar ett team som ett antal anställda som jobbar tillsammans med gemensamt uppdrag eller målsättningar. Antingen har vi helt enkelt ”råkat” hamna i samma team eller så är teamet medvetet sammansatt för ett projekt eller specifika insatser.

Men för dig som driver en startup eller eget företag, är ett team något annat. Istället för att se ett team som något som ”kommer sen”, under resans gång och i takt med att din business förhoppningsvis utvecklas, bör du tänka att ett team är något du behöver här och nu för att utvecklas och optimera framgången i din start up.

Varför? Ingen har kompetens som sträcker sig över alla delar i en affäridé. Genom att komplettera din kompetens med andra kompetenta och kloka människor, både breddar du nätet och gör det finare i sin kvalité. Tillsammans fångar ni marknaden! Och du, att komplettera i ett tidigt skede behöver absolut inte handla om att anställa nya medarbetare.

Titta på möjligheterna att skapa team genom exempelvis:

 1. Samarbetskonsult – under en kort eller lång period, kanske växer ni tillsammans och upptäcker att ni ska dela på visionen.
 2. Studententreprenörer
 3. Nätverk – har du inventerat vilka som finns i din närhet och deras kompetens?
  Har du frågat vilka i ditt nätverk som i sin tur har – för dig – viktiga kontakter?
 4. Mentorskap – att bolla med en mentor, en coachande handledare eller någon annan som gjort en liknande resa kan ge både motivation, kunskap, stöttning och nya värdefulla kontakter. Använd dig av den möjligheten!
 5. Våga fråga – många entreprenörer känner sig reserverade inför att prata om sin idé eller fråga om hjälp. Det finns en nyckel här som kan hjälpa dig att lyfta din business rejält!

Ett team är alltså inte bara en grupp anställda som arbetar tillsammans i en organisation. Ett team kan också vara en sammansättning människor som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, under en begränsad eller under en längre period utan att vara anställda tillsammans. Plocka de bästa bären och skapa ett eget team av kloka och kompetenta teammedlemmar till din start up!

illustration av ett startup team

4 frågeställningar att ta med när du ska sätta ihop ditt team

Att sätta ett team som är ”flytande” kan vara en utmaning, men med rätt förutsättningar är det möjligt att skapa drivkraften och engagemanget som din business behöver för att växa. Till sista vill jag skicka med fyra viktiga frågeställningar att ta med dig när du ska sätta ihop ditt startup team:

 1. Vad är vår egen och gemensamma drivkraft i detta? Och vad vill vi erbjuda marknaden (extern drivkraft)?
 2. Vad förväntar du dig av mig och jag av dig?
 3. Vilka är våra spelregler? Vad gäller när vi arbetar tillsammans och hur vill vi ha det.
 4. Hur länge tror vi att vi kommer att arbeta tillsammans?

Vi är gärna ditt stöd i din teamkomplettering

Vi har affärsutvecklare på Science Park som har kompetens inom team – och organisationsutveckling. Vi hjälper dig med vilken typ av teamkomplettering du ska göra och hur. Kontakt oss om du vill prata mer om detta!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!