Tillsammans räddar vi världen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. En viktig del handlar om hur vi skapar ett hållbart företagande – för framtiden.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som bland annat syftar till att:

  • främja jämställdhet
  • skapa en hållbar konsumtion och produktion
  • skapa en hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Inget lätt jobb

De globala målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor. Men att rädda världen är inget lätt jobb. Det krävs att vi alla engagerar oss och gör saker för att göra vårt liv, vår stad och vårt företagande mer hållbart.

Världens ledare har lovat att uppnå de 17 globala målen till år 2030. Alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis och hållbar värld och de globala målen gäller därför oss alla. För att vi ska uppnå de globala målen behöver vi teama upp och samarbeta.

För lång väg att gå

Personligen brinner jag extra för integrationsfrågan. Hur släpper vi in människor på riktigt? Hur kan vi validera kunskap, ta vara på all den kunskap som finns där ute som man förvärvat i sitt hemland? Det borde finnas bättre system. Jag träffar återkommande motiverade kvinnor och män som är välutbildade och vill inget hellre än att komma ut i arbetslivet. Drivna egenföretagare med många idéer, som med rätt förutsättningar kan bli framgångsrika entreprenörer. Hur skapar vi möjligheter för dessa? Vi saknar strukturer i samhället – har du inget körkort går det inte att ta sig till ett arbete på landsbygden. Vi måste ge bättre stöd och det måste byggas utifrån varje enskild individ. Så skapar vi en hållbar lösning.

Jag träffar människor som inte gett upp, som har kraften kvar – men det är för lång väg att gå.

Samverkan för ökad integration

Mål nummer 17 handlar om genomförande och partnerskap. Ett exempel på att vi kan göra skillnad och att arbeta tillsammans är projektet IM Startup Hub. Hubben fungerar som en ”civilsamhällets arbetsmarknadsenhet”, där värme, engagemang och medmänsklighet är drivkrafterna. Projektet drivs på IMs, Individuell människohjälps, regionkontor i Vrigstad och finansieras av EU, Leader Linné Småland och av Sävsjö kommun. Målsättningen i projektet är att bidra till att nyanlända vuxna som står långt från arbetsmarknaden ska kunna starta sina egna företag, skaffa sig en anställning eller komma närmare den svenska arbetsmarknaden.

Sävsjö kommun har i dagsläget 28 % arbetslöshet bland utrikesfödda, det är därför av yttersta vikt att samverka för att nå önskvärda resultat. Det offentliga kan vara med och påverka genom lagar och myndighetsregler och det finns många fler aktörer än tidigare nämnda. Vi måste skapa engagemang hos oss allihop.

Låt oss göra det tillsammans och skapa ett hållbart samhälle och ett hållbart företagande!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!