Spetsa din pitch med NABC-modellen

Vågar du ställa en provocerande fråga? Eller komma med ett sensationellt påstående? Vad är ditt knep för att få potentiella kunder att stanna upp och lyssna på just dig?

För att få möjlighet att berätta mer om din fantastiska produkt eller tjänst i en pitch, måste du blixtsnabbt lyckas fånga mottagarens intresse. I det här blogginlägget kommer du att få en snabb genomgång av NABC-modellen – ett verktyg som kan hjälpa dig att få till en riktigt träffsäker pitch.

Så, vad är en pitch?

En pitch är en kort säljpresentation som ska skapa intresse och leda till att mottagaren vill ta nästa steg i processen. Syftet med pitchen kan vara att sälja in sin idé till en investerare, marknadsföra produkten och göra den känd på marknaden eller hitta nya kunder, samarbetspartners och framtida medarbetare.

Det finns många olika situationer där du kan behöva sälja in ditt företag på ett kortfattat och tydligt sätt. Kanske fysiskt för personen du träffar på ett nätverksevent, via telefon eller ett digitalt möte. Eller ska presentationen till och med sändas i TV eller radio?

Du kanske har hört talas om begreppet ”hisspitch”? Det är den kortaste typen av pitch, där du kokat ned din affärsidé till minsta möjliga, kärnfulla beskrivning. Namnet kommer av att du som entreprenör ska kunna presentera din idé på den korta stund det tar från att du går in i en hiss, till att du kliver ur hissen 30 sekunder senare. Och för att lyckas med det måste du ha koll på vad som är det absolut viktigaste budskapet som ska levereras.

NABC – Need, Approach, Benefit, Competition

Till hjälp för att få med det absolut viktigaste i din pitch finns NABC-modellen. Modellen består av fyra delar med viktiga frågor kopplat till behovet, tillvägagångssättet, fördelarna och konkurrensen bakom din affärsidé.

N – Need

Vilket behov eller problem vill du lösa för dina kunder?

A – Approach

Vilket tillvägagångssätt vill du använda för att lösa problemet?

B – Benefit

Vilka fördelar har din produkt eller tjänst som gör den unik och värd att satsa sina pengar på? Här kan du presentera fakta eller ett referenscase som visar på de fördelar din lösning erbjuder.

C – Competition

Vad skiljer dig från konkurrenterna, som gör att kunden ska välja dig i stället?

Svara på dessa fyra frågor med en eller två meningar så har du fått fram en kärnfull grund till din pitch. Här kan du ladda ned NABC-modellen i pdf-format om du vill fördjupa dig och ytterligare grotta ned dig i varje kategori.

NABC-modellen utskrivet på ett papper. Bredvid pappret ligger en penna och en pennvässare.

De första och sista sekunderna är de viktigaste

Nu är det dags att fokusera på själva framförandet av din pitch. Ett knep är att fokusera på hur du inleder (din så kallade ”hook”) och hur du avslutar (”close”). Först måste du få lyssnaren på kroken. De första två meningarna av din pitch måste fånga lyssnarens intresse och förklara konceptet på ett sätt som får publiken att reagera. Kanske med en kontroversiell fråga som tvingar publiken att tänka till eller ett sensationellt påstående gör att din mottagare stannar upp en stund.

I de sista meningarna av din pitch vill du säkerställa att det blir ett nästa steg. Att det finns något att agera på. Vad är ditt syfte och vad vill du uppnå med din pitch? Ett möte med en potentiell investerare? Att något testar din produkt? Eller en möjlighet att få berätta mer om din tjänst för en potentiell samarbetspartner? Avsluta inte med öppna frågor om vad motparten vill – utan presentera ett färdigt förslag som är enkla att agera på.

Nästa steg är att träna och testa din presentation på flera personer som har olika perspektiv – och som kan ge ärlig feedback på vad du kan utveckla.

Sluta aldrig att vrida och vända på din pitch

Sammanhang, plattform och för vem du ska pitcha din idé påverkar såklart hela utformningen av presentationen. Vilken information är viktigt för samtliga intressenter? Vad vill både investerare, kund, samarbetspartner, en kandidat för anställning eller en hyresvärd veta och vilka olikheter i intresse och fokus har de som gör att du måste justera din pitch?

För att väcka ett intresse behöver du både adressera deras problem eller behov och samtidigt presentera en lösning som är attraktiv för dem.

Vi på Science Park hjälper dig att vara väl förberedd när du står inför en kund, investerare, hyresvärd, nyanställning eller partners och får chansen att pitcha din affärsidé.

Och glöm inte väva in din drivkraft i din pitch där du förklarar varför du brinner för din produkt eller tjänst. Passion och engagemang smittar av sig!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Bolla din affärsidé med en affärsutvecklare