Söka riskkapital – så här gör du

Dan Friberg, fd VD för investmentbolaget Jönköping Business Development (JBD) och ger här sina bästa råd för hur du ska lyckas med att attrahera investerare för att få in riskkapital till ditt företag.

1. Förbered dig

Ta fram en skriftlig affärsplan och gör också en kort sammanfattning av affärsplanen.

2. Fokusera!

Vid mötet fokusera på att förklara konceptet, dvs vilket problem är det ditt företag löser och för vem.

  • Vilka är teamet som ska leda företaget och varför är just det rätt personer?
  • Beskriv marknaden, vilka segment finns, vilka är bolagets målgrupper och varför.
  • Berätta om konkurrenterna och hur ni skiljer er från dem.
  • Visa hur bolaget ska tjäna pengar och hur den ekonomiska kalkylen ser ut
  • Finns immateriella rättigheter som tex patent?

3. Presentera vinsten

När du håller din presentation tänk då på att du pratar med en investerare som vill få ut en vinst från sin investering i ditt företag. Det vill säga se till att du har full koll på företagets ekonomiska utveckling inklusive framtida kapitalbehov och vad du tänker använda det kapitalet till. Visa helt enkelt hur företagets lönsamhet förväntas se ut.

En bra presentation ger fler möten

Om det här första mötet väcker investerarens intresse frågar de efter mer information och sätter sig in i företaget, dess marknad och lär känna teamet som ska driva bolaget. Att ta in riskkapital är inget som man gör på en vecka, normalt tar processen 3-12 månader från kontakt till dess att investeringen är genomförd så det gäller att ha viss framförhållning.

Ett nej betyder fortsätt

Många företag får ett nej efter första träffen. Det betyder inte att affärsidén är dålig, utan att idén inte passar investeraren just nu. Det kan till exempel bero på att de inte har tillräcklig branschkunskap för att arbeta med ditt bolag, eller att de ser att det finns annan finansiering, tex via Almi eller bank, som bättre skulle lösa ditt kapitalbehov.

En annan anledning till att investerare tackar nej är att du inte kommit tillräckligt långt med din verksamhet och de vill se ytterligare bevis på att marknaden tar emot produkten/tjänsten positivt. Ett investmentbolag är tänkt att komma in efter startfasen och då bör det finnas viss omsättning i bolaget.

Riskkapital  – en tuff process

Man ska vara medveten om att det är en tuff process att ta in externt kapital. Av de bolag vi på Jönköping Business Development möter är det 5-10% som tar sig igenom hela processen och får sin investering. Rådet till den som får nej från oss eller någon annan är att ta till sig feedbacken och sedan gå vidare till andra investerare. – Hitta någon med en bakgrund i din bransch eller som investerar i liknande verksamheter och fortsätt presentera din idé tills du lyckas.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!