Science Park trendspanar inför 2021

Vilka idéer kommer vi att se mer av under 2021? Och vilka entreprenöriella trender träder fram i ljuset av coronapandemin? Ta del av affärsutvecklarna Matilda, Dina, Simon och Lars spännande trendspaningar inför 2021.

sciencepark-personalMatilda Löf, Affärsutvecklare i Habo

Vilka trender måste entreprenörer haka på för att deras bolag ska växa under 2021?

Definitiv hållbarhet ur en rad olika aspekter. Vi vill inte bara se att bolagen kan bidra till en bättre miljö, utan också till jämställdhet, hållbara team och modernt ledarskap i en omvärld som ständigt ställer krav på förändring och dynamik i organisationer och bolag.

Vilka blir avgörande ledarskaps-skills för att hålla ihop arbetsteam under 2021?

Viktiga nedslag i ledarskapet 2021 tror jag blir:

  • Anpassningsbart ledarskap, krisledarskap och konflikthantering.
  • Självstyrande och självorganiserade team blir framgångsfaktor som främjas av det flexibla och emotionellt smarta ledarskapet.

Vilka hållbarhetstrender får företagare inte missa 2021?

Vi kommer fortsätta handla digitalt och resa mindre. Fokus på produktion i närområdet, Sverige och EU. Försörjningsleden kryper närmre. Arbetsmiljö och affärsmässig ”relationshållbarhet” är andra viktiga inslag, där fokus blir på att utvecklas och växa tillsammans under helt nya omständigheter och utmaningar.

simon-sleman_maj20Simon Sleman, Affärsutvecklare i Jönköping

Vilka e-handelstrender kommer vi se mer av 2021?

Jag vill skifta fokus till den mest spännande förändringen jag tror kommer ske nästa år inom e-handeln: den stora förflyttning i köpbeteendet hos den äldre målgruppen. Året 2020 var ett historiskt år för denna målgrupp, då en del av målgruppen lade sin första online-beställning – någonsin. Enligt Postnords e-handelsbarometer Q3 2020 innehöll dessa ordrar främst produkter kopplat till basbehov såsom mat och apoteksvaror. Vad händer när även denna målgrupp upptäcker allt annat som går att e-handla? Under 2021 får vi se.

Vad behöver du lära dig mer om under 2021?

För att kunna hjälpa våra entreprenörer vill jag främst lära mig mer om skalbarhet och datadrivna affärsmodeller.

Data är det nya guldet, och förstår jag hur jag kan coacha våra entreprenörer på bästa sätt i att använda, rätt data, på rätt sätt, hjälper detta entreprenörerna i deras beslutsfattande.

Vilka typer av idéer kommer vi att se mer av under 2021?

Idéer och nya affärsmodeller vars fokus ligger i att öka nyttjandegraden i sällananvändningsprodukter. Det finns mängder av produkter som vi alla har där hemma som vi bara använder någon gång per år, den typen av produkt skulle kunna vara en stark kandidat. Bättre att produkten nyttjas av flera hushåll eller företag, istället för att den är outnyttjad 364 dagar om året. Uthyrningstjänster av bostäder och fordon är ett exempel som funnits ett tag, men jag ser att denna affärsmodell sprider sig till andra branscher där nya idéer föds.

Vilken myt om företagande vill du göra upp med för alltid?

Vi bygger och driver företag för att skapa värde för kunden, i första hand, inte tvärt om. Att bygga sitt bolag utifrån motsatt håll, att skapa värde för ägaren i första hand kan ha fungerat förr – men inte nu längre.

sciencepark-personal-18052813Lars Birging, Affärsutvecklare i Jönköping

Vilka entreprenöriella trender kommer vi se i ljuset av coronapandemin under 2021?

Intraprenörer kommer bli allt viktigare, dvs att etablerade företag ser potentialen och lyfter fram medarbetare som tänker innovation och nya affärsmöjligheter inom företagen. Det blir en fortsatt trend att större företag söker samarbeten med mindre innovationsbolag.

Vikten av att utveckla i symbios med andra tror jag blir fortsatt viktigt, att utnyttja nätverket för att driva affären framåt.

Vilka trender måste entreprenörer haka på för att deras bolag ska växa under 2021?

Återstarten efter Covid kommer innebära att företagets värdegrund och hållbarhet bli alltmer en hygienfaktor både för affären och att locka nya medarbetare. Hälsotrenden kompletteras alltmer med existentiell hälsa. Känsla av sammanhang och grupptillhörighet blir viktig. Baksidan av detta kan vara att polarisering och segregering i samhället fortsätter att accentueras vilket ökar känslan av otrygghet, utanförskap och ökade efterfrågan/krav på säkerhet och ”blåljus”.

Vad behöver du som affärsutvecklare lära dig mer om inför 2021?

  • Att lyfta in hållbarhet i affärsmodellerna
  • Alternativa modeller som delningsekonomi, cirkulär ekonomi, mm.
  • Att förstå potentialen inom AI
  • Att utnyttja potentialen att delta i nätverk

sciencepark-personal-18052834Dina Eminovic,  Affärsutvecklare i Tranås

Vilka trender måste entreprenörer haka på för att deras bolag ska växa under 2021?

Jag tror stenhårt på att ett tydligt hållbarhetstänk är en hygienfaktor för företag, framförallt nya bolag. Konsumenterna är idag mycket mer medvetna om sina köp och eftersom konkurrensen är hög så gäller det att sticka ut. Sedan måste vi också tänka på att hållbarhet handlar även om den ekonomiska och sociala biten. Vilka värderingar har företaget? Vad används vinsten till? Kanske en del av pengarna ges till välgörenhet? Hur behandlar företaget sina medarbetare?

Vill man som företag växa ska ens verksamhet genomsyras av hållbarhet, på ett bredare tänk än bara miljö.

Vad behöver du som affärsutvecklare lära dig mer om 2021?

Även vi som affärsutvecklare jobbar under andra omständigheter nu genom hemarbete. För att kunna erbjuda inspirerande möten och utbildningar behöver jag lära mig att använda fler medel än digitala mötesverktyg. Exempelvis skicka material till kunderna som de kan ha framför sig vid mötet eller varför inte träffas utomhus.

Vilka typer av idéer kommer vi att se mer av under 2021?

Under coronatider har förutsättningarna för näringslivet ändrats. Flera arbetar hemifrån vilket kräver nya lösningar, både när det gäller det tekniska men också arbetsmiljön för medarbetarna. Vägen till nöjda kunder går via nöjda medarbetare, därför tror jag vi får se fler idéer med detta som mål.

Låt 2021 bli året du tar tag i din företagsstart – boka ett kostnadsfritt möte med oss.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!