Science Park trendspanar inför 2022

Vilka idéer kommer vi att se mer av under 2022? Vilken blir den största AI-trenden för små och medelstora företag att hålla koll på? Och vilka varumärke- och marknadsföringsgrepp kommer vi att slopa helt? Ta del av spännande trendspaningar för 2022 från några av kollegorna på Science Park!

carina-2020-webb-rgbCarina Blom, innovationsledare och affärsutvecklare i Jönköping.

Vilka typer av hållbara innovationer tror du vi kommer att få se mer av 2022?

– Jag tror vi kommer se mer av sociala initiativ där vi både inkluderar människor som står utanför arbetsmarknaden och sociala idéer som ökar människors välmående, inkludering och gemenskap. Jag tror också att fler hållbara affärsmodeller kommer nå marknaden. Inte minst vad gäller privatkonsumtion där företaget kan agera marknadsplats för återköp och ny handel av befintliga produkter. Många företag har idag börjat nosa på denna marknad och jag tror den kommer ta fart under året. Det finns en trendens i att människor vill bidra, de vill kunna konsumera utan skam och man vill känna lojalitet med sitt varumärke samtligt.

Vilka innovationer vill du se mer av?

– Jag hoppas att få se smarta lösningar som gör att vi kan minska vårt användande av el, vatten och värme. Allt från smarta lösningar i hemmet där vi som konsumenter kan ta ansvar och själva styra över vårt användande men framförallt innovationer som löser de stora frågorna kring lagring, distribution och användning.

Jag tror vi har ett väldigt spännande år framför oss och kraften till omställning som kom med pandemin kan fortsätta in i företagens hållbarhetsomställning. Många hållbara innovationer kommer vara just omställningsinnovationer men förhoppningsvis får vi se några radikala innovationer inom området också.

henning-webb Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare i inkubatorn

Vilken bransch kommer att booma under 2022?

– Jag tror att vi kommer att se en tillväxt, även om det inte blir en boom riktigt än, inom olika typer av rymdverksamheter. Svenska rymdsatsningar är inget nytt och den internationella tillväxten har senaste åren legat på ca 10%. Det faktum att Sverige kommande år satsar mer än tidigare på rymdforskning och att Försvarsmakten nu i klartext sagt att området kommer att få en allt större prioritering och man söker samarbeten med kommersiella aktörer för att säkra svenska intressen och stärka den egna förmågan gör att jag tror på en ökad tillväxttakt. Det faktum att vi behöver stärka vår egen förmåga och vårt försvar är i sig ett dystert faktum men det positiva är att de försvarsförmågor och dess innovationer ofta blir viktiga komponenter i civila tillämpningar. Hos oss på Science Park har vi fler goda exempel på just detta, med bolag som Cind, Robowaste och Wheelscanning där försvarsteknologi blivit en viktig del i hållbara, civila tillämpningar.

Vilka typer av hållbara idéer och innovationer kommer vi att få se mer av 2022?

– Fler innovationer och bolag som arbetar med att återanvända eller återbruka komponenter och råvaror som ett alternativ till nyanskaffning. I många fall kasserar vi maskiner, fordon och andra kapitalvaror för att en eller flera delar som är vitala för funktionen är utslitna eller trasiga. Merparten av komponenterna har lång livstid kvar eller utgör en utmärkt råvara för nytillverkning av andra produkter. Jag tror även att vi kommer att få se fler hälso- och sjukvårdsinnovationer för att möta vårt växande vårdbehov och vår åldrande befolkning.

malin-2020-webb-rgbMalin Wester, tf Marknadsansvarig

Vilka varumärke- och marknadsföringsgrepp slopar vi under 2022?

– Att använda “hållbara” som ett adjektiv för att beskriva oss själva. Jag tror att 2022 kommer bli året då många företag helt och hållet kommer att sluta prata om hållbarhet när de beskriver sina varumärken och i sin marknadsföring. Vi har sedan länge passerat tidpunkten då hållbarhetsperspektivet var en USP – en unik konkurrensfördel – att skylta med för att locka kunder. Under 2022 blir den nya trenden att sluta snacka om och istället börja göra och visa hur. Att inspirera, dela med sig av kunskap och visa på goda exempel. För ett tag sen läste jag ett avsnitt ur kommunikationsbyrån BYN:s så kallade byskola. Där listar copywritern Erik Wallsten tio klockrena tips att ta med sig för den som vill skapa effektiv och ärlig hållbarhetskommunikation:

“Skryt inte om sådant som inte är så mycket att skryta om. Lyft inte fram självklarheter, utan det ni gör som faktiskt är något extra och därmed inspirerande.” Erik Wallsten, Byn kommunikation. Här kan du läsa avsnittet ”Kommunikation för dig som vill hålla i längden”.

ida-bild-kopiaIda Fredman, Affärsutvecklare i Eksjö och Aneby.

Vilka typer av hållbara idéer kommer vi att få se mer av 2022?

– Jag tycker att pandemin frambringat fler verksamheter där personer utvecklar sina gårdar till olika typer av ”grön besöksnäring”. Exempelvis har gårdsbutiker och upplevelser på landet av olika slag blommat upp ordentligt de senaste två åren. Jag tror att den trenden håller i sig även under nästa år. Den viktigaste personliga egenskapen under 2022 blir den starka drivkraften, kombinerat med stort mod och gott affärssinne.

petrus_filter_800x800Petrus Ekbladh, Affärsutvecklare med fokus på AI

Vilken blir den största AI-trenden 2022, som det gäller för små och medelstora företag att hålla koll på?

-Den stora trenden är att AI verkligen börjar tillämpas och skapa begriplig affärs- och kundnytta, även för mindre företag som inte traditionellt jobbar med mjukvara. Den mediala hypen som funnits kring AI en tid börjar svalna och surret har avtagit. Däremot har den faktiska utvecklingen tagit fart. De visioner det pratats om en tid börjar mer och mer förverkligas och bli tillgängliga för fler verksamheter. AI funktioner blir mer och mer integrerade i befintliga mjukvarulösningar och AI är tillgängligt för alla, även de som inte utvecklar den själva.

Vilken produkt/tjänst inom AI kommer vi se lanseras 2022?

Det kommer mer och mer regelverk kring hur data hanteras och krav på transparens kring hur AI fattar beslut. Därför kommer vi få se flera lösningar på hur AI kan städa bort fördomar ur inlärningsdata.

Vilken blir de viktigaste personliga egenskap hos entreprenörer för att kicka igång sin AI-resa?

Att vara modig och våga möta framtiden. Det sker kontinuerligt en långsam teknikförflyttning av hela samhället. Samtidigt kommer det stora radikala förändringar som covideffekter och omställningar mot hållbarhet. Det är naivt att som företagare tro att dagens vara/tjänst kommer vara lika konkurrenskraftig om fem år utan att man förändrar sig. Vi på Science Park hjälper gärna företag med att fundera på framtidens erbjudande. När det gäller AI resan är det absolut viktigt att komma igång med det lilla och börja lära sig.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!