Så kan innovation och mänskliga beteenden rädda vår jord

Jag är helt överväldigad och lycklig. Känner mig lätt och nästan frälst. Det som fram tills nu har tett sig oklart och omöjlighet känns plötsligt nåbart och realistiskt. Jag pratar om att nå klimatmålen, att kunna rädda våra ekosystem och att hålla oss inom en hanterbar uppvärmning.

Men det kräver att vi alla hjälps åt och det nu på en gång. Låt mig berätta om idéen kring den exponentiella klimatomställningen. Hur vi på samma sätt som i andra megatrender kan använda hållbarhet och klimat till att bli en affärsmässigt disruptiv kraft. I en guldprydd sommargåva från min arbetsgivare – boken Exponentiell Klimatomställning – beskriver hållbarhetsentreprenören och klimataktivisten Rebecka Carlsson utförligt och lättförståeligt vad vi står inför. Grundtanken är enkel – gör själv och se sen till att andra kan göra på samma sätt som du.

Lyckas vi med det exponentiellt kan vi nå målen och begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C, faktiskt före utsatt tid.  Visst låter det hoppfullt?

Vi måste vara klimatneutrala år 2050

Jag tar det från början. Det mest centrala i klimatforskningen handlar om att minska våra utsläpp och att göra det kraftigt och snabbt. Det handlar också om att se till att våra ekosystem får chans att återhämta sig istället för att kollapsa och istället riskera påskynda klimatförändringarna.

Våra utsläpp ska minska till noll år 2050. Hela världsekonomin ska alltså bli klimatneutral på tre decennier.  Det innebär att vi måste följa vissa regler för att klara av detta och utifrån en hypotes om att utsläppen når sin absoluta topp år 2020 behöver vi halvera utsläppen varje decennium. Detta kallas Carbon Law. Det fina i kråksången är att alla kan använda sig av måttet genom att jobba för att minska sin egen Carbonkonsumtion i samma takt. Oavsett vad din förbrukning är idag. Sen finns det naturligtvis en logik i att vi i västvärlden behöver jobba lite hårdare och snabbare, dels för att vi historiskt har bidragit till utsläppen men också för att vi har bättre förutsättningar. Hur gör vi då detta?

Det vi behöver börja göra är att ta fram lösningar som är betydligt mycket bättre än samma lösning idag, dvs har radikalt mindre utsläpp eller inga alls. Det andra vi behöver göra är att sprida de bästa lösningarna så de används av fler människor – oavsett om vi är enskilda människor, en mindre entreprenör eller ett storföretag. Och vi behöver göra detta exponentiellt.

Vad är exponentiell omställning?

Jo att för varje tidsenhet förbättra det som ska lösas (dvs utsläppen) med minst det dubbla (2X) för varje steg mot noll. Om vi sen förbättrar lösningen fem gånger (5X) eller sprider lösningen till tre gånger (3X) fler människor så kommer vi i mål snabbare.

Och detta är fullt möjligt. Vi har sett exponentiella utvecklingar i så många områden, inte minst inom de som håller på att förstöra vårt klimat, men även inom en rad teknologiska områden, så varför inte inom hållbarhet och klimatomställning.

Vad vi dessutom ser idag är exponentiella förändringar när det kommer till sociala rörelser och beteendeförändringar. Detta ger oss ytterligare möjligheter när det gäller att verkligen förändra förutsättningarna för vår jord och skala lösningarna snabbt och effektivt.

sciencepark-hallbarhets-workshop

Kräver innovation och ny teknik

Men vi behöver känna till hur! Det finns nämligen en stor potential i att planera för hur dessa förändringar ska uppstå. Vi behöver parallellt börja arbeta med vår teknik och vårt mänskliga beteende. Då kan både tekniken och beteendet användas som hävstång i den lösning du kanske utvecklar eller använder för eget bruk.  Det finns en rad teknologier och beteendeförändrare som går att använda för att konstruera såväl lösningar för klimatet som smarta affärsmodeller – och som får utvecklingen att kunna bli exponentiell.

Jag och mina kollegor hjäper dig att hitta verktygen för exponentiell utveckling

Vill du veta mer om hur du kopplar hållbarhet till affärsnytta och ser klimatomställningen som din framtida affär?

Vill du höra mer om de verktyg som finns tillgängliga och hur utvecklingen kan bli exponentiell?

Eller vill du läsa boken (yes, det är sommarens bästa och viktigaste boktips!) och tillsammans reflektera över och utforska dina möjligheter, idéer och drömmar om att rädda vår jord?

Boka ett möte med mig eller någon av mina kollegor! Och gör det idag, varken du, jag eller jorden kan vänta!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Så kan vi hjälpa dig som driver företag i Jönköpings län