Så förbättrar du dina prestationer

Vi människor är först och främst sociala varelser. Vår ”framgång” beror på vår förmåga att hantera relationer och anpassa oss till olika situationer. Evolutionens lagar innebär att de biologiska varelser som bäst kan anpassa sig till nya omständigheter, är de som överlever och utvecklar nya egenskaper. Nya former sprids, övriga dör.

Människor överlevde en gång i tiden. Inte tack vare att vi var störst, snabbast eller starkast – utan för att vi var bäst på att anpassa oss till nya förutsättningar. Dessutom hade vi förmågan att kunna dela med oss av vår kunskap.

Att överleva i affärsvärlden

I affärsvärlden blir aktörer allt mer beroende av varandra för att skapa värde. Arbetet med att finna rätt position i ”värdenätverken” är en strategisk uppgift för ledningen. Det har visat sig i otaliga studier att de företag och organisationer som är bäst på:

  • att fånga upp ändrade förutsättningar (till exempel kund- eller medarbetarreaktioner)
  • kommunicerar detta inom organisationen (transparens) och
  • snabbt gör nödvändiga förändringar (agerar)

Dessa företag är mest framgångsrika. De är överlevare.

Det är exakt samma sak med enskilda individer. De som bäst kan läsa av olika signaler – språk (verbalt och kroppsmässigt), beteenden, sinnesstämningar – i sin omgivning, och anpassar sitt eget agerande (speglar motparten) utifrån detta, är de som lyckas bäst med sina relationer.

Det kan till exempel vara att få med sig sina medarbetare, sälja in en idé eller produkt, skapa en positiv atmosfär i en grupp, motivera och entusiasmera andra. ”Lika barn leka bäst” som en säger. Ett grundbehov alla människor har är att få bekräftelse, att vara omtyckt eller bli respekterad. Se därför till att den du samtalar med känner just detta.

Så förbättrar du ditt personliga ledarskap

Att förbättra sina prestationer innebär oftast att förändra sitt eget beteende. Att få kunskap och insikt i hur en själv och andra fungerar.

Om du fortsätter att tänka som du alltid har tänkt, kommer du att få samma resultat som du alltid har fått. Är det goda nyheter?

Vårt beteende styrs av hur vi tänker och de känslor vi bär på. Det är där vi börjar förändringsresan: med att reflektera kring hur vi tänker och känner i förhållande till olika situationer och vilken attityd vi har.

Tänk på, att din egen karta över verkligheten inte är objektiv. Alla människor har sin egen ”karta”. Dina tankar, känslor, språk och vanor styrs av din egen verklighetsuppfattning.  En förändring innebär att arbeta med sig själv i lite olika steg. Att förbättra sitt personliga ledarskap.

  1. Steg 1: Att förstå sig själv. Hur jag tänker, känner och beter mig (och varför) i aktuella situationer
  2. Steg 2: Att vara ödmjuk och försöka skaffa sig insikt och förståelse för hur andra tänker och känner – och att respektera detta (även om du inte håller med)
  3. Steg 3: Att försöka möta andra individer utifrån var de befinner sig (tankar, känslor, beteende, språk). Att de ”känner igen sig” skapar trygghet.

Gör du det ökar möjligheterna betydligt för att få acceptans och förtroende från motparten. Det innebär att du kan ”nå fram” och lyckas skapa en framgångsrik relation eller prestation; till exempel att sälja in något, att påverka ett beslut eller få andra att bli framgångsrika.

Den danske filosofen Sören Kirkegaard (1813–1855) uttryckte det på följande sätt:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”

Detta kräver något av dig. Nämligen övning, vilja, fokus och disciplin.

Hör av dig om du vill veta mer om hur du kan utvecklas – som individ eller företag. Vi på Science Park har utbildade coacher i olika metoder och verktyg, som kan hjälpa dig vidare att utveckla dina förmågor och förbättra dina prestationer.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!