Omvärldsförändringar – hot eller möjlighet

Omvärldsförändringar går allt snabbare och drivs på av den digitala revolutionen. Ett resultat av detta är att det går snabbare och snabbare att placera en ny produkt på marknaden, frågan vi ställer oss är hur detta påverkar vårt befintliga näringsliv i regionen?

För start-ups är en snabb förändringstakt i stort sett alltid av godo, eftersom den här typen av företag i sig själva är snabbrörliga. De fokuserar nästan alltid på att skapa nya erbjudanden till marknaden utifrån förändringarna i kundbehov, affärsmodeller och/eller utifrån de nya möjligheterna som teknologin möjliggör.

För befintliga bolag har å andra sidan den ökade konkurrensen lett till att företagen ständigt arbetar med effektivisering och ökad produktivitet, både inom tillverkning, utveckling, marknad och övriga funktioner. Det gör att saker som ligger strax utanför kärnverksamheten, men med potential att bli nya erbjudanden till marknaden, ofta direkt läggs i byrålådan, på grund av tids- och resursbrist.

Storföretagen härmar start-up bolagen

Det som händer nu är att vi ser att allt fler storföretag försöker hitta ett start-up liknande arbetssätt där man tar tillvaratar anställdas, kunders och övriga intressenters tankar och idéer, det vill säga arbetar mer aktivt med innovationsfrågorna. Det återspeglas i att storföretagen jobbar med öppen innovation, utser innovationsansvariga och gör storsatsningar som ”Ericsson Garage”, där utvalda anställda får jobba som i egna start-ups med idéer.

De allra största företagen har möjlighet att själva bygga sina ”Ericsson Garage” och bygga en funktion och ett arbetssätt kring innovationsfrågor. Vår region präglas dock av små- och medelstora företag som trots att de är utvecklingsorienterade många gånger är för små för att själva kunna utveckla en intern funktion som fullt ut hanterar frågan. Hur ska dessa företag hantera omvärldsförändringarna och behovet av ökad innovation?

Samarbete löser problem

Min fasta övertygelse är att vi genom samarbete i vår region kan tillhandahålla det som de medelstora bolagen behöver för att ta fler idéer till marknaden. Vår högskola sitter på en enorm resurs i form av forskare och studenter, Almi har goda finansieringsmöjligheter och vi på Science Park jobbar dagligen aktivt och engagerat med ett stort antal innovationsprojekt där rätt recept kring affärsmodell, teamets sammansättning och finansiering identifieras.

Företagets externa innovationsavdelning

Tillsammans kan vi bygga upp en extern innovationsprocess, eller varför inte kalla det för en extern innovationsavdelning, som vi kan tillhandahålla till regionens företagare. Denna innovationsavdelning kan på plats hos företagen inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier som skulle kunna utgöra framtida kommersiella möjligheter. Vi kan dessutom tillhandahålla erfarna affärsutvecklare som tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer utvärderar projektet utifrån marknadspotential, teknik och resursbehov.

Omvärldsförändringarna kommer rita om kartan ordentligt och om vi vinner eller förlorar beror på hur vi väljer att bemöta det som nu sker. Antar vi utmaningen så har Region Jönköpings län förutsättningarna att komma ut som en vinnare.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!