Ökad kreativitet för tillväxt

Vi jämför ofta kommuner och regioner med antal företagsstarter som mått. Men är det ett relevant sätt att mäta entreprenörskap och kreativitet på? Vad är det egentligen som leder till nya företag som skapar tillväxt i befintliga företag?

Jag tror att ett av de tidigaste måtten på entreprenörskap är idéflödet. Om det finns kreativa individer som dessutom vill ta sina idéer vidare i egen verksamhet eller i den verksamhet man är anställd leder det på sikt till tillväxt. Ett begrepp som även tagit sig in i svenskan är ”ideation” som kan översättas till idéutveckling. Även hos SRI (Stanford Research Institute) i Silicon Valley som forskat och utvecklat många koncept kring företagsutveckling är Ideation det område man arbetar med just nu.

Under ett besök i Stockholm berättar Stephen Ciesinski, President på SRI, om hur företag på alla nivåer börjar inse att om man skall klara den globala konkurrensen i framtiden behöver man släppa fram kreativitet och ett bredare idéflöde i sina utvecklingsprocesser. Man behöver också släppa in omvärlden på olika sätt för att förstå hur trender och teknikutveckling snabbt kan förändra förutsättningarna på marknaden. Banksektorn är ett tydligt exempel på en bransch där digitaliseringen ständigt förändrar spelreglerna och skapar omstrukturering i branschen. Många metoder utvecklas nu för att stödja kreativa processer och strukturerad idéutveckling, något som vi på Science Park tycker är spännande.

Vad är en bra idé då? Många av de bästa idéerna uppstår när du eller jag upplever ett problem. Är det ett problem eller en utmaning för många är det sannolikt en ännu bättre idé. Man brukar säga att om du kan hitta lösningen på något som är en ”pain-point” och som till och med gör ont så är du något stort på spåret. Har jag extremt ont i huvudet och någon bredvid mig precis uppfinner den första huvudvärkstabletten kommer jag att betala riktigt bra för den.

Vi på Science Park bedömer aldrig de idéer vi möter. Det finns allt för många exempel på vilda idéer som ingen trodde på men som idag är grunden till världsledande företag. För att gå från idé till en lovande affärsidé fokuserar vi framför allt på vem som är kunden, vad ditt erbjudande är och hur du ska tjäna pengar. En annan avgörande faktor är att det finns en passionerad entreprenör som har genomförandekraft. Du är välkommen till oss på Science Park redan när du har en idé som du vill utveckla, för vem vet – det kan bli något stort av just dina idéer!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!