5 ledord för långsiktigt lyckat lagarbete

Vi vill ha ett lyckat lagarbete. Bra teamwork. Vi vill vara med lagspelare. Men vad är ett lag? Är det fotboll vi snackar om? Sportsliga referenser blir ofta konkreta, greppbara och lätta att förstå, och därför pratar vi ofta om laget och teamet. Gruppen vi snackar om kan utöver fotbollslaget såklart vara arbetsgruppen, familjen eller – om du är en startup – hela ditt företag.

Varför är gott samarbete så viktigt?

När en startup söker kapital från externa källor är det viktigt att kunna visa upp ett starkt team. Någon ska inte bara investera sina pengar i en idé, utan också i människorna som ska genomföra idén. Ett team, ett lag, en grupp. Ett starkt team är en samling människor med hög kompetens inom sitt område och som samarbetar bra tillsammans. Vilket betyder att den energi som vi lägger i företaget och teamet går till värdeskapande för våra kunder – och inte på att generera och hantera oreda internt. Det är alltid värt att investera tid och kraft till teambyggande, så att vi får ut det bästa möjliga av varandra. Både vi själva och andra kommer märka att vårt samarbete är starkt. Vi levererar bra och mår bra.

Lagets heliga treenighet: effektivitet, kvalitet och välmående

Bra resultat kan delas i två kategorier: effektivitet och kvalitet.

Effektivitet: Blir resultatet riktigt bra och detta sker på utsatt tid så är vi effektiva tillsammans.

Kvalitet: Att enbart prestera räcker inte. Vi behöver prestera rätt saker och göra det vi lovar.

Välmående: I ett lag team där någon (eller alla) mår dåligt samtidigt som resultaten skapas kan inte bli ett hållbart presterande lag med kvalitativa leveranser

Men vad kännetecknar då lag och grupper som både levererar kvalitet med effektivitet och är långsiktigt välmående? Vad kan vi tänka på och komma överens om i förebyggande syfte?
Forskning menar att grupper som har nedanstående fem områden på plats – och gemensamt tar ansvar för dem – är mer framgångsrika än andra team:

1. Mål

2. Struktur

3. Samspel

4. Utveckling

5. Engagemang

Ett team måste ha samsyn inom alla dessa fem områden. Här är ett gäng frågor kopplat till varje ord, som du kan fundera på eller diskutera tillsammans, för att få en hjälp på traven:

1. Mål

 • Hur tydligt och hur engagerande är det uppdrag som vi gemensamt har tagit oss an?
 • Hur tydlig samsyn har vi kring vad vi kortsiktigt och långsiktigt vill uppnå tillsammans?
 • Hur duktiga är vi på att följa upp utfall mot målsättningar och fira när vi lyckas med smått och stort?
 • Tar jag ansvar för att nå dit vi ska? Tar övriga teammedlemmar ansvar för att vi ska nå målen?

2. Struktur

 • Har vi tydliga ansvarsområden, som vi är överens om och tar ansvar för?
 • Har vi fördelat ansvarsområdena på ett smart sätt där vi på bästa sätt nyttjar allas tid, kompetens, intressen, talang och energier?
 • Kan vi fatta korrekta beslut på ett effektivt sätt? Leder det framåt när vi träffas i teamet?
 • Tar jag mitt ansvar för att sätta och upprätthålla rätt strukturer? Gör de andra i teamet det?

3. Samspel

 • Har vi en öppen kommunikation oss emellan? Är vi överens om vad öppen kommunikation är?
 • Har vi gemensamt kommit överens om vilka ramar och regler vi har för hur vi agerar och beter oss mot varandra?
 • Ger vi varandra tillräckligt med feedback? Känner vi till varandras styrkor och svagheter?
 • Har vi en positiv och uppmuntrande attityd till varandra?
 • Tar alla i teamet sitt ansvar för att samspelet ska fungera? Tar jag mitt ansvar?

4. Utveckling

 • Hur duktiga är vi på att tillsammans förbättra vad vi gör och hur vi gör det, för att vässa oss och bli ännu starkare imorgon?
 • Hur ser vi till att vårt samlade kunnande är rätt för uppdraget vi ska genomföra både idag och imorgon?
 • Hur ser vi till att inspireras av vår omvärld, och hur utmanar vi varandras kreativitet i nya idéer?
 • Vilket ansvar tar jag för vår gemensamma framtida styrka och den hos mina teammedlemmars?

5. Engagemang

 • Har vi alla ett stort engagemang för det vi har beslutat oss för att genomföra?
 • Hur märker vi det, och hur märker vi temporära svackor vi kan stötta varandra igenom?
 • Upplever jag att det vi gör är värdefullt för mig, och värdefullt för andra?
 • Är vi överens om vad som är prioriterat just, och kräver vår energi och vårt engagemang nu?
 • Tar vi alla frivilligt på oss ansvar och uppgifter enligt den prioriteringen?

Vår förmåga att ta ansvar för vår del av samarbetet är avgörande.Det är inte ledarens ansvar att se till att vi har ett bra samarbete i teamet. Ledaren har ett extra ansvar att leda och fördela arbetet – men samarbetet är alla gruppmedlemmars ansvar. I ett fungerande och högpresterande team tar vi alla ett stort ansvar för att underlätta gruppens prestation och att infria utställda löften. Tycker vi att någonting skaver i samarbetet så kan vi börja undersöka oss själva och varandra inom de fem områdena. Och med rätt nyfikenhet kan vi hitta saker att prata färdigt om och kroka ut tillsammans. Då har vi goda chanser att få jobba i en grupp med starkt lagarbete!
Testa att ringa in de fem områdena i ditt företag, din grupp eller varför inte i din familj?

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Hitta dina framtida teammedlemmar - kom på något av våra event