Kan jag skydda min idé?

Tips

Det finns två enkla svar på den frågan. ”Ja”, och ”nej”.

I de flesta fall den frågan ställs syftar personen i fråga på om det går att skydda sin idé genom att registrera ett skydd (i form av patent, varumärke- eller designskydd) och i dessa fall är det ”nej” som gäller. Idéer och koncept kan inte skyddas genom registrering. Däremot går det alltid att vidta försiktighetsåtgärder och hålla de dyrgripar du inte vill att någon ska komma åt hemliga. I dessa fall är svaret ”ja” – företagshemligheter är också ett sätt att skydda sina idéer.

Om du istället ställer frågan ’Kan jag skydda min produkt/tjänst/företag?’ så är svaret lite enklare: ”ja”. Har du bara de finansiella medel som krävs kan du med största sannolikhet investera i någon typ av registrerat skydd för din produkt. Uppfylls inte kraven för att beviljas patent kan du kanske skydda din design. Uppfylls inte kraven på design finns alltid duktiga varumärkesbyggare som kan hjälpa dig ta fram ett varumärke som uppfyller kraven för att kunna registrera ditt varumärke.

Kan eller bör?

Det vill säga – precis som du är fri att köpa eller investera i vad som helst, kan du investera i ett registrerat skydd. Men – är ”kan?” den enda frågan du ställer dig i dessa fall? Kan jag anställa mer personal? Kan jag bygga en ny lagerlokal? Kan jag köpa upp ett annat bolag? Ja, under förutsättning att de finansiella medlen är tillgängliga. Troligtvis frågar du dig dock inte bara om du ”kan”, utan även syftet med att till exempel anställa ytterligare personal. Vad ska hen tillföra och vilka arbetsuppgifter ska hen utföra? Hur påverkas företagets omsättning/tillväxt och så vidare.

Bygger du en ny lagerlokal eller köper upp ett annat bolag för att du råkar ha lite pengar över, eller funderar du över vilka tillväxtmöjligheter detta ger? Vilken avkastning du förväntar dig av investeringen? Ligger den i linje med företagets strategi och hjälper den dig att nå dina mål? Av de registrerbara möjligheterna till skydd – patent, design, varumärke – finns dels en möjlighet till skydd, och dels en kostnad. Samt  ur patentaspekten, ävenett krav på offentliggörande som behöver beaktas. Precis på samma sätt som för övriga investeringar är den relevanta frågan inte ”KAN jag skydda” utan ”bör jag, och i så fall på vilket sätt ska jag skydda”?

Skyddat är inte lika med smart

Det är en vanlig missuppfattning att det som är patenterat eller på annat sätt registrerat skydd skulle vara något ”bra” eller ”smart”. Några sådan krav finns ingenstans i någon av registreringsprocesserna för att få skyddet beviljat. Det finns däremot krav på, en eller fler av följande:

  • Nyhet
  • Uppfinningshöjd
  • Industriell tillämpbarhet
  • Särskiljningsförmåga
  • Särprägel
  • Verkshöjd

Ett registrerat skydd garanterar på intet vis affärsmöjligheter, tillväxt eller lönsamhet. För att uppnå något av detta handlar om det vad som skyddas, på vilket sätt detta är skyddat samt hur ett eventuellt skydd nyttjas.

david-iskander-599118-unsplash

Registrera eller hemlighålla?

Det är också lätt att fastna i att söka patent, design och varumärkesskydd. Det vi glömmer är att en del som går att skydda kanske tillför mer värde om den hemlighålls istället för offentliggörs – samt att vi glömmer att skydda intellektuella tillgångar som inte går att registrera hos patentverket. Hur behåller vi process- och produktkunskap som våra anställda besitter och allt annat som går förlorat den dagen de inte längre finns på plats? Hur bibehålls nyckelkompetenser och nyckelkunskap? Hur hanterar vi avtal med interna och externa parter? Vilka värden tillför dessa och hur kan de – rätt förvaltade – tillföra ännu mer värde? Och sist, men inte minst; när har våra registrerade skydd spelat ut sin rätt, slutat tillföra värde för oss och bör avslutas?

Ett genomtänkt skydd, i rätt sammanhang, på rätt marknad, i linje med företagets mål och strategi är ett starkt medel för att nå dit du siktar. Helt beroende på vad du strävar efter kan det i vissa sammanhang vara  meningsfullt att ha ett registrerat skydd, även om skyddet är svagt. I andra fall är det inte meningsfullt om det inte ger ett starkt skydd mot konkurrens. I ytterligare andra fall finns det andra sätt än registrerade skydd som är mer relevanta.

Sammanfattningsvis: fråga dig inte om du kan skydda din idé, utan fråga dig om du ska, bör och i så fall på vilket sätt? Var? Under hur lång tid? Ha en tydlig strategi kring hur du skyddar dina intellektuella tillgångar som del av – eller åtminstone i samma linje som – företagets övergripande strategi. Ha en tydlig process för att identifiera möjligheterna, skydda det som är strategiskt viktigt och hjälper dig nå dina mål på mest lämpliga sätt – vilket, kan vara men inte alltid behöver vara genom registrering.

marielouise_rundDet här blogginlägget är skrivet av Marie-Louise Krig som var affärsutvecklare på Science Park 2018-2020

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!