Frugal Innovation – kan även du göra mer med mindre?

Frugal innovation handlar inte bara om att göra mer produkter med mindre resurser, utan också om att göra mer nytta med mindre resurser. Filosofin handlar om att skapa meningsfulla produkter och tjänster som förenar de fyra grundegenskaperna; kvalitet, enkelhet, överkomlighet och hållbarhet.

Under de senaste åren har företag som vill expandera satsat på tillväxtmarknader, så som Indien och Kina. Men om de ska lyckas på dessa marknader måste företag förstå att de också kommer att behöva ändra sin strategi för innovation. Den traditionella västerländska innovationsmodellen ”mer för mer” behöver en rejäl uppdatering av flera anledningar, så som ett förändrande klimat med begränsade resurser samt en tightare budget hos medelkonsumenten som inte längre ser värdet med att till exempel spendera upp emot 7000kr för en Iphone 7. Det finns ett annat sätt att se på innovation, nämligen genom Frugal innovation.

Vad är Frugal innovation?

Frugal innovation är en nytänkande tillväxtstrategi  med målsättningen att skapa mer affärsmöjligheter och socialt värde men samtidigt drastiskt minska användningen av begränsade resurser såsom energi, kapital och tid. Denna teknik har länge utövas av företag i resursbegränsade tillväxtmarknader, men nu har även mer banbrytande västerländska företag börjat anamma frugal innovation för att tillgodose behoven hos kostnads- och miljömedvetna konsumenter i utvecklade ekonomier.

Frugal innovations tre huvudprinciper:

  1. Håll det enkelt. Gör inte produkter för att imponera på dina kunder utan gör enkla och anpassade till så många som möjligt.
  2. Återuppfinn inte hjulet. Försök att arbeta med existerande produkter och resurser som är brett tillgängliga.
  3. Agera och tänk horisontalt. Alltså att arbeta för en bättre miljö, jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering genom hela processen från idé till ett fungerande företag.

Exempel på Frugal innovation

Ett exempel på ett västerländskt företag som arbetar med frugal Innovation är Fairphone som försöker att inspirera hela mobilindustrin till att vara transparanta i tillverkningsprocessen, materialval och ta ansvar för hela produktlivscykeln. Telefonen är gjord från återanvändbart material och de använder sig inte av konfliktmineraler som de flesta elektronikföretag bl. a Apple och Samsung har använt sig av länge. Konfliktmineraler hjälper till finansiera rebellgrupper, som bidrar till politisk och ekonomisk instabilitet medan de försummar arbetstagarnas rättigheter, säkerhet och deras förmåga att tjäna rättvisa löner.

Med allt fler informerade och engagerade konsumenter så verkar frugal innovation vara här för att stanna, så om du funderar på att starta ett företag eller redan är entreprenör låt dig bli inspirerad av Frugal innovation och se hur det kan hjälpa dig att expandera till nya marknader eller att effektivisera din nuvarande produkt! Fundera över hur ditt företag kan designa produkter som kan återanvändas i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp och därmed bli en del av en cirkulär ekonomi som hjälper till ett bevara vår kära planet.

För mer information, läs gärna ”Frugal Innovation: How to Do More with Less” av Navi RadjouJaideep PrabhuThe Economist. Eller se det inpirerande Ted Talket av Navi Radjou.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!