Innovation – början på något nytt

Henry Ford — ‘If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.’

Marknaden, oavsett bransch tycks befinna sig i konstant förändring vilket ställer krav på nya mål, kunder, partners, produkter, tjänster, teknologier och affärsmodeller.  Många känner av hur de ständigt sätts på prov och måste visa vad de går för.

Det finns flera recept på framgångsrik innovation.  Visst översätter vi innovation till ny accelererande teknik, och ser en digital och industriell revolution framför oss. Men innovation handlar om att utnyttja något som redan finns på ett bättre sätt. Innovation handlar om att skapa kundvärden. Det handlar om genomförandet. Om att producera resultat.

Vi bor och verkar i en stark näringslivsregion som bär på en stolt tradition av produktion och entreprenörskap. Stora investeringar för att effektivisera processer innebär att vår tillverkningsindustri är i världsklass. Tänk om vi kunde bli lika effektiva på att producera innovationer?

Förmågan att omsätta kompetens och ny kunskap till idéer, skapa smarta lösningar och producera innovationer är en nyckelfråga för framtidens företagande. När tiden förvandlas till en faktor i verksamheten och vardagen tar så mycket av uppmärksamhet i anspråk, är det svårt att inrikta sig på strategi och sätta nya mål. Hur lyfter vi blicken och vad skall vi titta på framåt?

Vår unika entreprenörsanda präglas av en ”just do it” mentalitet snarare än ett strategiskt långsiktigt tänkande. Utnyttja denna ”just do it” entreprenörsanda för att innovera – och göra mera. Det är inte fel att tänka nytt och annorlunda, tvärtemot är det en nödvändighet för att driva utvecklingen framåt, men det kan vara svårare än man tror att lämna invanda spår och strukturer. Kreativitet uppkommer genom att göra saker på nya sätt eller att vi gör nya saker vi inte prövat på förut.

Här följer några recept som kan lyfta fram kreativitet som motor för innovation:

– Ta en helt annan väg än den du brukar köra till jobbet.

– Ladda in fler nya intryck och få inspiration genom att surfa på nätet eller besök en mässa, gärna ett forum som inte har med din bransch att göra.

–  Ett bra sätt att få fart på kreativiteten är att presentera förslag på förbättringar till dina leverantörer.

– Höj energin på interna möten genom att förändra dem då och då. Om du tar bort alla stolar från rummet, får du ett kort och effektivt möte. Eller bryt helt, för att låta mötesdeltagarna gå en promenad, eller göra något helt annat med uppgiften att generera idéer som återkopplas via e-post.

– Involvera organisationen till idéer ”to-go”.  Klistra post-it lappar på väggen med utmaningar som börjar med ”hur kan vi” t.ex. öka försäljningen i södra Sverige? Låt kolleger ta sig an frågorna och idégenerera svar.

– Hitta människor som har andra erfarenheter än du, då uppstår kreativitet. Och driv utveckling tillsammans med dina kunder, ingen vet bättre än dem hur du kan bli bättre.

– Ett år har 8 765,81277 timmar. Bromsa och avsätt 54 timmar (mindre än en procent) till att kreera nya affärsmöjligheter till nästkommande år.

Vi kan egentligen aldrig vara förberedda på det som är helt nytt, men måste ständigt anpassa oss. För att kunna vara framgångsrik och ta vara på de nya möjligheter som bjuds, krävs nya sätt att tänka och arbeta. Det finns ett stort behov av nya metoder och verktyg som kan hjälpa små och medelstora företag att inte bara höja sin innovationsförmåga utan genomförandekraft. Vi här på Science park vill gärna bidra till att stärka den förmågan. Ensam är inte alltid stark och själva idén med en öppen innovationsprocess som vårt Innovationsrace är att många tillsammans kan göra mer än vad en person kan göra. En början på något nytt.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!