Är du en Impact-entreprenör?  

Det kan vara utmanande nog som entreprenör att starta en verksamhet med allt vad det innebär. Lägg nu till detta att en framtida entreprenör även måste ha förmågan att manövrera sin idé och sitt företag på ett okänt hav där förutsättningarna ständigt ändras och värderingar ändras. Nya tekniska och biologiska upptäckter avlöser varandra i en hisnande fart.

Vi hör ständigt ordet digitalisering. Det dyker upp i alla typer av sammanhang och vi läser om hur den kommer att förändra nästan allt, så som vi känner det idag. Det finns inte ett enda område som inte kommer att beröras eller påverkas av digitaliseringens framfart. Det talas om den 4:e industriella revolutionen och om hur nästan alla affärsmodeller kommer att vändas på ända och att ingen nu levande människa kommer att vara oberörd av dess framfart.

I den ekonomiskt tillväxtdrivna anda som hittills har varit normen för entreprenörer de senaste 200 åren, så har teknikens framfart lämnat efter sig en bättre värld för de flesta människorna på planeten. Även om de samtidigt har skapat mycket lidande för både djur och natur. Vi ser idag, bortom allt rimligt tvivel, att vi inte kan förbruka moder jords resurser på det sätt vi gjort hittills.

En inre revolution ser dagens ljus

Det verkar som att alla idag är mer eller mindre överens om att nästa steg i människans evolution är av teknisk natur. Jag ser en annan parallell utveckling. Jag ser att mänskligheten går mot en inre revolution som redan nu börjar göra yttre avtryck. Kanske är det till och med så att det är den mänskliga inre revolutionen som driver den yttre förändringen, så som nämnda digitalisering?

Det som är revolutionerande och drivande är den växande medvetenheten. Tillgången till information ökar och antalet möten mellan människor sker oftare och lättare än någonsin tidigare i historien. Detta ger näring till en växande medvetenhet hos många människor.

Händer teamwork

Påverkan är viktigare än pengar

Tidigare var att tjäna pengar och bli ekonomiskt framgångsrik en stor drivkraft för entreprenörer. Fokus låg mer på jaget och den närmaste familjen. Idag växer en ny drivkraft fram och fokus ligger numera på att skapa största möjliga nytta och välbefinnande för så många som möjligt på planeten – djur och natur inräknade. Insikten om att vi som människor inte är separerade från ekosystemet gör sig påmind.

Om den gamla måttstocken för framgång var att t.ex. tjäna 1 miljard dollar så är den nya måttstocken att göra något som påverkar 1 miljard människor. Det kanske låter som ett orimligt resonemang men faktum är de redan är här – ”Impact-entreprenörerna”. De som vill skapa något som göra skillnad. För många.

Vi går nu från det gamla förhållningssättet “Jag och min familj” till “Vi och vår planet”. Det kommer att skapa nya drivkrafter, nya värderingar och nya sätt att dela tillgångar och skapa värde för varandra. Du som entreprenör har förmågan att vara med och påverka hur och när detta kommer att ske.

Är du nyfiken på hur dina idéer kan göra världen till en bättre plats? Bolla dina tankar med oss på Science Park! Här kan du boka ett kostnadsfritt och konfidentiellt möte mig eller någon annan av våra affärsutvecklare. Kanske är du morgondagens Impact-entreprenör?
 

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!