Hur hanterar du den ”digitala transformationen”?

Företagande, Ledarskap

Vårt samhälle, våra företag och vi människor lever under en tid som kännetecknas av en stor omställning inom alla områden. Socialt, ekonomiskt, klimatmässigt – bland annat. En av vår tids största förändringskrafter är teknik och digitalisering. Vi benämner det ofta som ”digital transformation”. Digital transformation är de anpassningar ett företag eller organisation måste göra för att vara framgångsrika i sin omvärld. Det inkluderar – förutom teknik – även kompetens och processer.

Här har jag sammanställt en checklista som hjälper dig att klara förändringsprocessen till en mer digital organisation.

Har vi en klar och tydlig vision?

Visionen är en kompass som hjälper till att hålla verksamheten på rätt spår, ser till att vi gör rätt saker och ger motivation. Alla bör kunna svara på frågan ”vad betyder visionen för mig i mitt dagliga arbete?”

Har ledningen en gemensam bild av vad digitalisering innebär för just vår verksamhet?

Ledningen måste ha en samsyn och förstå att digitalisering påverkar alla delar i ett en organisation och inte bara är en IT-fråga, för att skapa affärs- och verksamhetsnytta.

Har vi bestämt oss?

En transformation är ett massivt arbete, där många olika saker måste falla på plats för att det ska lyckas. Det måste finnas en stark förändringsvilja och en känsla av ”sense of urgency”, uthållighet och beslutskraft.

Är vi beredda på att vi behöver arbeta annorlunda än idag?

Om resultatet ska bli annorlunda måste invanda beteenden ändras. För det krävs ett styrt och organiserat arbete. En kombination av ständiga förbättringar i det dagliga operativa arbetet parallellt med ett mer långsiktigt, innovativt arbete.

Vet vi hur vi ska organisera oss?

Skaffa dig svar på frågan om hur ni ska organisera er för att på bästa sätt kunna svara på vad erbjudandet och intäktsmodellen ska vara. Styr också frågan mot vilken kultur och kompetens organisationen behöver.

Kan vi lyfta blicken från detaljerna?

En framgångsfaktor i processen är förmåga att se helheten och att förstå länken mellan teknik, människa och verksamhet/affär. Digitaliseringsarbetet är inte primärt ett arbete för digitala specialister. Det krävs en mix av olika kompetenser i samverkan.

Tar vi vara på talangerna som finns i organisationen?

Riv hinder som kan finnas kring ”arvet” i form av arbetsmiljö, infrastruktur, styrdokument, processer, kultur, kompetens och tillåt människor och talanger att utnyttja sina kunskaper och förmågor. Eftersträva att vara en lärande organisation med hög anpassningsförmåga.

Samverkar vi över avdelningsgränserna?

Förändringstakten är hög, vilket ställer krav på samarbete för att hänga med i utvecklingen. Det innebär att stuprörs- och hierarkiska strukturer bör elimineras till förmån för mer snabbrörliga arbetsformer och strukturer. Mobilitet, autonomi, agilitet kan vara nyckelord.

Tar vi beslut baserat på fakta?

Tillvarata de stora datamängder som ständigt skapas för tolkning och analys. Hur kan vi skapa konkurrensfördelar och mervärden, genom exempelvis bättre förståelse av kunders behov och beteenden? Hur kan våra processer effektiviseras?

Har vi en ledning som lever som den lär?

Ledning och nyckelpersoner måste agera på ett sätt som överensstämmer med det som kommuniceras för att skapa trovärdighet och motivation till det som behöver göras.

Hur många frågor kan du svara ”JA” på idag? Vill du ha hjälp att planera din digitaliseringsresa är du varmt välkommen att boka ett möte med mig eller någon av mina affärsutvecklingskollegor – oavsett hur långt du har kommit.

kenneth_h_rundDet här blogginlägget är skrivet av Kenneth Hellman som var affärsutvecklare på Science Park 2018-2020.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!