Har du en disruptiv affärsidé?

Disruptive innovation beskriver en process där nya – ofta enklare och billigare – produkter eller tjänster börjar rota sig i en traditionell marknad, för att så småningom konkurrera ut de etablerade marknadsaktörerna. Det behöver inte bara handla om ny teknik, utan även att utveckla nya affärsmodeller eller nyttja gammal teknik på nya marknader.

Trots att disruptiv innovation är en relativt ny term har det sitt ursprung i nationalekonomiska teorier från början av 1900-talet. Löst översatt kan disruptive betyda ”sprängande” eller ”omvälvande”. Disruptiv teknik anses av många vara en naturlig del av teknisk utveckling, men många företag har lätt att begränsa sig när det gäller sin utveckling. Större företag fokuserar ofta på vad deras kunder önskar, medan disruptiv innovation kan komma underifrån och skapa ett behov som inte från början var efterfrågat.

Historiskt kan man se många exempel på distruptiva innovationer som ändrat om hela marknaden och ofta konkurrerat ut befintlig teknik. Transportmedel är ett tydligt exempel på detta, där Henry Ford introducerade bilen som ett snabbare och säkrare sätt att transportera sig.

Om jag hade frågat mina kunder vad de ville ha så hade de svarat snabbare hästar.”

– Henry Ford

Det finns många exempel på nya företag som har blivit framgångsrika med distruptiva idéer; Spotify, Netflix, Uber, Airbnb m.fl. Gemensamt för dessa är att de har gått in på befintliga marknader med nya affärsmodeller och på så sätt tagit stora marknadsandelar från befintliga aktörer.

Ofta är det svårt för stora, marknadsledande företag att utveckla disruptiva innovationer inom den befintliga verksamheten. För startups, som är mindre och mer flexibla, är det mycket lättare att snabbare ändra produkt- och marknadsstrategier genom att ständigt iterera mot marknaden.

Under förra året investerade Jönköping Business Development i en disruptiv affärsidé; en digital ritningsläsare som har ambitionen att konkurrera ut alla pappersritningar på byggarbetsplatser. Det är utmanande att slå sig in på befintliga marknader med hög konkurrens, men om man väl lyckas skapa ett nytt behov hos kunderna har man en stor chans att bygga ett framgångsrikt företag.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!