Ett mer hållbart företagande – en förbättring av din affärsidé!

Det är dags att kavla upp ärmarna, spotta i näven och ta bladet från mun. Det är hög tid att vi alla drar vårt strå till stacken och ser till att Moder jord får leva i frid ytterligare några miljoner år. Det är vi som har ansvaret för att lämna över en planet till våra barn som ger möjlighet till trygghet, glädje och ett innehållsrikt liv.

Jag skulle kunna måla upp skräckscenarion, bilder ingen av oss vill se. Temperaturer som gör det omöjligt att vistas utomhus, stigande havsnivåer, naturkatastrofer på platser vi aldrig förr sett, svält, flykt, krig och en atmosfär fylld av kol ackompanjerat av biologisk massdöd och ekonomisk kollaps.

För det är värre än du tror, mycket värre än du tror. Jorden är på väg att bli obeboelig.

”Jag väljer att se den lust och kraft som nu växer fram”

Se alla de människor och företag som står beredda att göra allt de kan för att bidra till en bättre miljö, för att hålla uppvärmningen i schack och för att tära på jordens resurser så lite som möjligt. Jag väljer att se alla företag som rustar för ett hållbart företagande.

Det finns två krafter som påverkar förändring. Det ena är en stark vision och det andra är en annalkande kris. Hållbarhet och därmed ett hållbart företagande drivs av båda dessa krafter. I ena ändan har vi visionen om att kunna lösa klimatfrågan och lämna vidare en jord i gott skick och i andra ändan har vi den akuta krisen som ryker allt närmare, att det kanske är för sent. Just därför tror jag att vi gemensamt, om vi sätter fart, har möjlighet att påverka i rätt riktning och inom rimlig tid.

Person håller upp hållbarhetskuber.Så hur kommer du då i gång med ditt hållbara företagande?

Du har visionen klar för dig, du vet att du måste bidra men inte riktigt hur. Alla kommer inte kunna göra allt, men alla kan göra något. Och det är viktigt och enklast att göra något där du kan göra skillnad. Och där skillnaden betyder något för dem vi har runt omkring oss. Jag tänkte berätta om den metodik vi jobbar utefter.

Alla företag har olika intressenter. Vi har kunder, vi har anställda, vi har ägare och nära samarbetspartners. Men vi har även ett sammanhang vi verkar i, en bransch som regleras av lagstiftning och som påverkas av trender. Vi kan kalla det omvärld. Och det är här vi ska börja. Men dem vi har runt omkring oss, vad som är viktigt för dem och var vi kan göra skillnad. Låter det komplicerat

Tänk så här

Vi har alla lagkrav, värderingar och oskrivna regler att rätta oss efter. Så är det också kring hållbarhet. Vi är ofta ganska medvetna om det vi måste göra. Medvetna om det som kostar pengar. Det som hamnar på kostnadssidan i resultaträkningen och det som kostar ännu mer pengar, eller skadar vårt varumärke, om vi inte gör det vi är ålagda. Men låt oss stanna där en stund. När vi ändå gör vad vi ska, varför inte spänna bågen ytterligare lite och fundera kring hur vi kan leverera mer värde. Kanske möta krav och förväntningar som kommer komma. Och samtidigt göra det till en affärsmöjlighet. Vara först ut med att lösa en viktig utmaning. Ta en betydande position på marknaden och i frågan.

Om vi utgår från de globala målen och de frågeställningar som finns kopplade till dessa finns det några som är mer relevanta för din verksamhet än andra. Det blir ditt första filter. Förstå vilka mål som kopplar till ditt företag. Låter det som ett tungt arbete? Gör det till en intressant workshop tillsammans med flera kollegor där ni diskuterar de Globala målen och dess påverkan på ert företag. Ni kommer lära er mycket på vägen, kunskap som ni sedan kan använda till att inspirera andra och bli vassare i diskussionen med kunder och leverantörer.

Fem glada individer i mötesrum. Iblandgrunden hänger stora mörkblå gardiner.Hitta din sweetspot

När du hittat dessa områden ställer du dig frågan. Om jag kunde påverka detta område, skulle det vara viktigt för mina intressenter, alltså dem du har omkring dig. Här är omvärldsanalysen viktig. Precis som i din vanliga affär behöver du känna till omvärldens krav och kundernas behov. Jo mer kunskap du har och säkerställer, desto bättre lösning kan du ta fram och kommersialisera. Hållbarhet fungerar på samma sätt. Gör din omvärldsspaning utifrån hållbarhet. Vart är vi på väg? Vilka nya krav kommer att ställas? Vad händer i andra branschen och vad är viktigt för kunden?  Ju viktigare det är desto angelägnare är det att du arbetar med frågan och handlingar. Dessutom kan det finnas något område som ligger dig som företag lite närmare om hjärtat. Nu har du börjat hitta din ”sweetspot”. Här har du det som är väsentlighet.

Nu vet du vad som är viktigt för dig, dina kunder och din omvärld. Vilka förändringar kan och behöver du göra här? Finns det områden där du faktiskt är duktig, där du har en verklig möjlighet att göra förändring? Kan du förbättra befintliga produkter och tjänster eller utveckla nya idéer som hjälper både dina kunder och din omvärld att bli mer hållbara. Sätt igång!! Här finns ingen tid att spilla och ju tidigare du börjar desto mer bidrar du till ett hållbart företagande. Spänn bågen och se till att överleverera. Möt de krav som finns, gör vad du måste men passa på att ta ytterligare några steg där så är möjligt.

Flera företag kommer inte finnas kvar

Sen var det de där områdena där du kanske inte var lika duktig, där du har en bit kvar att gå. Men du måste göra det. För dina kunder och din omvärld kräver det. Här behöver du lägga en handlingsplan för att hitta en nivå som är hållbar. De företag som väljer att blunda för det de inte är bra på. Och som kunderna och omvärlden kräver. De företag kommer inte vara hållbara, och då menar jag inte ur miljösynpunkt, utan hållbara på marknaden. De kommer helt enkelt inte finnas kvar. Det här är din gapanalys.

Självklart kan du driva ett hållbart företagande drivet av starka värderingar, lagstiftning kopplat till avgifter eller lite där du känner att det passar. Du bidrar fortfarande lika mycket. Att verka för mindre miljöpåverkan är viktigt. Jag brukar kalla dessa nödvändiga förändringar för omställningsinnovationer. Men för ett företag som vill ha en lönsam affär, som är hållbar över tid och som vill fortsätta göra ungefär det ni gör idag, fast på ett hållbart sätt är denna metod framgångsrik.

Vi hjälper er på vägen mot hållbara innovationer

Om du vill diskutera hållbarhetsfrågorna, ha hjälp i ditt hållbarhetsarbete och ta del av vår metodik kring hållbart företagande, kontakta mig eller någon av mina kollegor. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, men vi måste göra det nu. Lyft luren redan idag och boka ett första möte.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!