Så gör du din affärsmodell hållbar från start

Två killar sitter i ett möte. På bordet står en laptop.Vi vill göra det enkelt för de entreprenörer vi träffar och inte komplicera saker i onödan.  Som alternativ till en komplex affärsplan använder vi en modell som täcker in alla delar i företaget på ett enkelt och tydligt sätt: Business model canvas (BMC). Denna modell går igenom alla aspekter i företaget, så att du som entreprenör kan hitta det område du måste lägga fokus på för att ta nästa steg. Den här modellen lämpar sig både för start-ups och etablerade företag.

Vi tror att hållbar utveckling av sitt företag är samma sak som ett långsiktigt lönsamt företag, där du integrerar hållbarhet i affärsmodellen redan från början. Här kommer Sustainable Business Model Canvas in i bilden. Det är en BMC med komplement kring hållbarhet vid:

 1. Design och produktion
 2. Påverkan under och efter användning
 3. Vad som händer efter produkten eller tjänsten kasserats eller gjort sitt.

Om du jobbar igenom SBMC i etapper får du hjälp med att utveckla en hållbar affärsmodell och komma till insikt kring hållbarhetspotentialen eller utmaningen för idén eller företaget.

En ritad modell av verktyget Sustainable Business Model Canvas som hjälper dig att skapa en hållbar affärsmodell

Följ med steg för steg hur du säkrar din affärsidé till att bli hållbar.

 1. Börja med att diskutera följande frågor i teamet: Vilka hållbarhetsfrågor vill ni göra ett positiv bidrag inom? Vilka av de 17 globala målen vill ni fokusera på? Vilka styrkor har ni idag som ni kan utgå ifrån och på så sätt skala upp er positiva påverkan?
 2. Nu sätter vi i gång med Sustainable Business Model Canvas där vi alltid börjar med värdeerbjudandet till kund.
 • Vilket problem eller behov löser ni och på vilket sätt är det hållbart? På vilket sätt är ert erbjudande unikt, vad skiljer er från konkurrenterna och hur löser ni kundens behov?
 • Hur gör ni era kundrelationer mer hållbara? Hur kan ni hjälpa era kunder att agera mer hållbart?
 • Hur gör ni era distributionskanaler mer hållbara och cirkulära? Hur kommunicerar ni detta?
 • Vad händer i slutet av produktens livscykel? Kan ni återbruka produkten och samtidigt tjäna pengar?
 • På vilka sätt tjänar ni pengar på er produkt eller tjänst? Är kunderna villiga att betala extra för hållbarhet och på vilket sätt får ni en unik fördel av ert hållbarhetsfokus? Går det även att hitta investerare eller bidrag som hjälper till på resan.

3. Nästa steg är att gå igenom vänstra sidan av SBMC.

 • Vilka partners hjälper er få en mer hållbar eller cirkulär leveranskedja? Finns det även företag ni kan samarbeta med för att skapa en industriell symbios? För att komma vidare i er process – vilka är era nyckelaktiviteter ni behöver göra för att möjliggöra hållbar teknik och för att ta nästa steg just nu? Vilka resurser (natur, energi och tekniska) behöver ni och går det att byta ut några till mer hållbara alternativ?
 • Vad kostar det då? Nu behöver ni sammanställa nödvändiga kostnader och investeringar och vad det skulle kosta att byta till mer hållbara alternativ.
 • Nu till sista delen som tillför det långsiktiga hållbara perspektivet. Det är dags att fundera på hur er produkt eller tjänst påverkar både planeten, samhället, ekonomi och den egna organisationen i både första, andra och tredje ledet. Vad händer i nästa fas efter det direkta användandet? Hur minimerar ni avfall? Orsakar er produkt ett oönskat beteende som har negativ påverkan? Går det att minska den negativa påverkan på något sätt?

Ta ett steg i taget

Många frågor att fundera på! För att bryta ner det, ta ett steg i taget och till slut har ni fått en heltäckande bild av hela cykeln och vilka delar ni själva kan påverka för att göra ett positivt bidrag som företag.

Som en bonus får alla i teamet samma bild över nuläget, ett gemensamt språk och förhållningssätt kring hållbarhet för att utveckla företaget framgångsrikt tillsammans.

Lycka till på er spännande hållbarhetsresa! På Science Park är vi gärna ditt bollplank – oavsett om din idé är helt ny eller om du driver ett etablerat företag.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!