Hackathon utvecklar teknik för ett gott åldrande

I Jönköping förbereds just nu Sveriges första ”hackathon” med fokus på hur vi genom teknik kan främja ett gott liv i ett åldrande samhälle.

Arrangörer är Gerotech, ett nätverk som etablerats i Jönköpings län för att utveckla ny och befintlig teknik för att främja ett gott liv i ett åldrande samhälle tillsammans med äldre, anhöriga, företagare, forskare vid Högskolan i Jönköping och Science Park.

Gerotechs hackathon är ett bra exempel på hur vi på Science Park arbetar med att hjälpa forskare med det som brukar kallas Högskolans tredje uppgift, nämligen att få ut idéer och forskningsresultat till nytta i det omgivande samhället.

Sätt att nyttiggöra forskning

I stort sett all typ av forskning kan nyttiggöras och det finns åtskilliga områden i samhället som utvecklats tack vare forskning och åtskilliga produkter har förbättrats, tillkommit eller sålts mer med hjälp av forskning.

Under ett forskningsprojekt utvecklas många olika typer av ”resultat” som metoder, modeller, uppfinningar, mjukvara, data, design (ritningar, mönster och skisser) eller uppfinningar. Vårt jobb är att visa på möjligheterna att göra affärer av dessa resultat och hjälpa forskare att, om de vill, sälja rättigheter eller starta företag.

Var med och gör skillnad

Målet med Gerotech Hackathon är att få fram många goda idéer som kan förädlas för att främja ett gott liv i ett åldrande samhälle. Detta är ett unikt tillfälle eftersom ingen Hackathon tidigare genomförts i Sverige med detta fokus. Alla berörs av ett åldrande samhälle och inga specialkunskaper krävs så alla som är intresserade har möjlighet att delta.

Vill du göra skillnad? Gå då med i facebook gruppen: Gerotech Hackathon. Där diskuterar vi lösningar och problem kopplat kring teknik i ett åldrande samhälle. För mer information besök Gerotechs hemsida  eller maila dina idéer till gerotech@hhj.hj.se

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!