Glöm inte bort människan bakom tekniken

”Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt”. Eller ”Du behöver inte gå över ån för vatten”. Ja, det är lite smått uttjatade uttryck som säkert har hundratals år på nacken och du har förmodligen hört dem förutom.

Konsensus av uttrycken är ju knappast rocket science – men varför gör vi i många fall ändå tvärt om? Varför komplicerar vi sånt som kan vara enkelt? Självklart bör strävan efter utveckling och framåtanda i olika former vara centralt i vårt företagande. Om inte det egna tempot är högt blir vi ganska snabbt omsprungna. Men… att vilja utvecklas kanske inte alltid behöver innebära nya resurskrävande revolutioner?

Människan som gemensamt fokus

Även när vi hittar nya lösningar och våra beteenden förändras är det en hel del som består.
Företag kan inte överleva utan sina kunder och sin personal. Så var det förr och så är det nu.

Jag har haft förmånen att få göra många intressanta företagsbesök och träffa företagare i vitt skilda branscher genom åren – tidigare som företagsrådgivare på bank och nu på Science Park och olika kommuners näringslivsavdelningar. Självklart finns det de företag som lyckats genom att ta till helt alternativa metoder. Men hos många av de goda exemplen som gjort ordentliga avtryck hos mig, har det funnits ett tydligt, gemensamt fokus:

Att behandla kunden så som han eller hon vill bli behandlad.  

Allt handlar om att skapa relationer

Jag ska vara ärlig och säga att jag fick tänka länge första gången jag hörde detta uttryck. Var det som ”Gyllene regeln”? Nej, det här handlar inte om hur du själv vill bli behandlad och vi kan ju inte förutsätta att andra människor tänker precis som vi. Att behandla kunden så som han eller hon vill bli behandlad, handlar om att lära oss att förstå kunden och dennes behov. Sedan kan vi ”trycka på rätt knappar” för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt.

Hur gör jag själv när det är jag som är kunden? Det vill säga, när jag inte bara klickar hem småprylar på nätet, utan gör större köp av produkter eller tjänster. Då väljer jag att göra affärer med någon jag trivs med – alltså ett företag som lyckats skapa en god relation med mig.

Butiksmedarbetare hjälper kund i kassan

Medarbetarna är ditt företags största investering

Det kanske låter hårt, men när det kommer till just medarbetare så är en kedja inte starkare än dess svagaste länk. Hela ledet är otroligt viktigt för organisationens helhet. Kundtjänst eller reception kanske inte kräver samma typ av kvalifikationer som en rådgivningstjänst – men det betyder inte att de inte är lika mycket värda. Ansiktet utåt är ofta avgörande för vilket intryck företaget först ger! Beteendet har ju som vi vet dessutom en tendens att smitta av sig. Nöjda medarbetare ger nöjdare kunder – och vice versa.

Okej, nu kanske du tycker att den här texten hör hemma på en korsordtavla (som förresten verkar ha blivit något av en trend igen!) från några decennier tillbaka – men missförstå mig rätt. Framåtsträvan är centralt även här. Det är bara min reflektion kring att vi i dagens accelererande tempo, med all digitalisering, artificiell intelligens och innovation det innebär, inte får glömma vad som är grunden för de flesta företagen: människan.

Med andra ord kanske vi ibland kan unna oss att hejda tempot en aning, stanna upp och säkerställa att vi inte glömmer bort våra kunder och medarbetare. Ta en paus och se människorna i och utanför organisationen som ju faktiskt finns där, mitt bland all fantastisk utveckling.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!