Akta dig för att hamna i flux!

Jag påminns ständigt om en bild från den där kursen i ”Strategic Change” som jag gick för snart tjugo år sedan. Bilden visade på ett tydligt sätt hur det med tidens gång uppstår ett växande gap mellan företagets erbjudande och det kundbehov som ska tillfredsställas.

Gapet uppstår, enligt modellen, genom att omvärlden och kundernas förväntningar förändras i en konstant takt med tidens gång, medan företagen har svårt att i det korta perspektivet upptäcka dessa förändringar och anpassa sina erbjudanden till dem.

Först när det börjar gunga ordentligt i affärerna kommer insikten om att något måste göras. I modellen beskrevs detta tillstånd som att ”hamna i flux”. I vissa fall lyckas företaget förnya sitt värdeerbjudande så att det möter kundernas behov. I andra fall är det redan för sent. För tjugo år sedan såg jag detta ganska tydligt i bland annat folkrörelseorganisationer. Under den tiden arbetade jag själv i ett par biståndsorganisationer där detta problem var väldigt uppenbart. Men det finns också välkända företag – till exempel Kodak, Facit och Nokia – som fått stå som exempel på hur det går när företag inte lyckas fånga kundernas behov, aktuella trender och vad konkurrenter håller på att utveckla.

ross-findon-303091-unsplash

Färdas fritt – och fort

Går vi tillbaka några år i tiden så upplevdes inte omvärldsförändringarna som så snabba. Företagen hade mer tid på sig att anpassa sitt erbjudande till omvärldens förväntningar. Det tog också längre tid att hamna i knipa. Idag går detta med en rasande fart. Innovativa entreprenörer och företag har aldrig tidigare haft så lätt att få tag på information om vad konkurrenter erbjuder marknaden för att utveckla mer attraktiva erbjudanden. Samtidigt har det aldrig förr gått så snabbt att kunna slå igenom på en global marknad med sina innovationer. En öppen och globaliserad värld där människor, information, varor och tjänster får färdas fritt bidrar i stor grad till denna acceleration och den utmaning företagen ställs inför.

I mitt arbete som affärsutvecklare möter jag idag små- och medelstora företag som har förstått denna nya världsordning. Ofta vet företagen inte helt hur de ska arbeta med innovation, men det finns en stark vilja att förstå och gå i den riktningen. Flera av dessa har jag haft förmånen att själv jobba med inom projektet Innovation Runway (ett samverkansprojekt i innovation som drivs av Science Park i Jönköping i samarbete med Jönköping University och Almi).

Men det finns dessvärre allt för många företagsledare som endast fokuserar på nuet och missar att de snart kommer att bli omkörda av andra mer innovativa företag.

Låt innovationsarbetet ta tid och plats!

Ett första steg att ta för att bli mer innovativ är att se till så att innovationsfrågorna är en stående punkt på agendan.

Det strategiska ansvaret för företagets framtid ligger i styrelsen. I det sammanhanget bör innovationsfrågorna finnas högt prioriterade. I en del mindre företag finns det i många fall inte en aktiv styrelse. Den möts någon gång per år för att skriva under årsredovisningen innan den skickas in till revisorn. Det strategiska arbetet har istället hamnat hos entreprenören eller i bästa fall hos en ledningsgrupp. Låt det börja där! Se till så att detta blir en stående punkt på agendan där du tvingar dig själv att lyfta blicken och börja ta i framtidsfrågorna. Du vill inte hamna i Flux! Och allra minst på grund av din egen försummelse. Hamnar du i Flux kan det vara för sent att rädda skutan. Vill du sedan veta mer om hur du jobbar med innovation så kan du alltid vända dig till teamet på Innovation Runway.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Kontakta Innovation Runway - din externa innovationsresurs