Fem frågor att ställa till riskkapitalisten

Är du ivrig att få ett ”ja” från riskkapitalisten? Se upp så att du inte råkar släppa en bit av ditt företag till någon som visar sig inte alls vara rätt för dig!

Hur gärna du än vill få finansiering för att kunna utveckla och förverkliga din idé och dina drömmar, gäller det att först ta reda på om det är rätt person eller företag som vill investera.

Våga fråga – och våga ställa krav

Det är lika viktigt för dig som företagare att ta reda på vilka du tar in som investerare, som för investeraren att ta reda på information om dig. Men vågar du ställa frågor och ha krav? Vad händer om investeraren tycker att du är jobbig och du tappar investeringen? Tänk tvärtom!

Riskkapitalbolagen förväntar sig att även du ställer frågor om dem. Om du tar in externa investerare i ditt bolag så påbörjar ni en resa tillsammans. Därför är det är viktigt att lära känna varandra innan investeringen görs – och inte minst tydliggöra hur era roller kommer att se ut framåt.

tim-gouw-79563

Hur kan investeraren hjälpa dig?

Så, vilka frågor bör du ställa och vad är viktigt att du känner till? Mycket handlar om hur investeraren kan och vill hjälpa dig, vilket inflytande den vill ha över ditt bolag och hur länge personen vill vara en del av din resa. Frågor som kan vara bra att ställa är hur de jobbar som investerare och vilken roll de vill ha i bolaget. Det är även viktigt att prata om hur de ser på en framtida exit. Vad har de  för exithorisont – när vill de sälja sina aktier?

Många delar kommer så småningom vara med i det aktieägaravtal ni tar fram tillsammans. Det betyder dock inte att du inte ska ta upp dem innan ni når så långt. Vissa frågor är viktiga att lyfta i ett tidigt skede. Då kan du se att det finns en samsyn mellan dig/ditt bolag och investerarna innan ni kommer till förhandlingsbordet

Fem frågor du bör ställa till riskkapitalisten

  • Hur jobbar du som investerare och vilken roll vill du ha i bolaget?
  • Hur aktiv eller passiv planerar du att vara?
  • Tänker du dig en styrelseplats i bolaget?
  • Vad förväntar du dig för avkastning på din investering?
  • Hur ser du på en framtida exit, när i tiden tänker du att du vill sälja dina aktier?

Om du har fått ett nej

Har du fått ett nej? Fråga varför och be om feedback på idén eller företaget. Då kan du lära dig att presentera det på ett annorlunda sätt nästa gång eller jobba vidare med de delar du behöver förbättra – och försöka på nytt senare!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!