En dystopisk framtidsspaning om världens första 140-åring

Jag hade tänkt att skriva något om AI, en framtidsspaning…

Artificiell Intelligens (AI) finns idag med i många samtal när vi talar om framtiden. Vi vet att algoritmer och självlärande system har stor påverkan i våra uppkopplade liv och att de kommer påverka oss allt mer. Samtidigt finns många andra områden och trender som berör oss. Områden där vi som entreprenörer kan hitta möjligheter, men även där vi som samhällsmedborgare kan påverka vår gemensamma framtid. 

Världens första 140-åring är född

Jag är 54 år och läser att den första människan som blir 140 år gammal kanske är född. Tanken svindlar. 54 år, och jag skulle ha 86 år kvar! Går jag då i pension när jag är 120? Har jag ”bionicsstöd till mina knän så att jag kan fortsätta att vandra i fjällen? Hur blir mina sista 54 år, från när jag är 86 år? Kanske mår jag bra då jag sedan 20 års-åldern ätit mitt personligt anpassade piller, som tar hänsyn till just min genetiska disposition. 

Vad kommer jag jobba med och hur mycket? I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” förutspår Stiftelsen för Strategisk forskning att arbetsmarknaden inom en ganska nära framtid kommer att se väldigt annorlunda ut. Vad innebär det för oss personligen? För nya innovationer och lösningar i företag?

Kanske kommer vi, som Bill Gates fört fram och som diskuteras inom EU, att beskatta robotar för att bekosta samhällstjänster som vård och omsorg samt kortare arbetstider. 

ai_kamera

Smartare städer och dyrköpt personlig information

Vi utmanas av att ställa om till ett mer hållbart samhälle som kommer att skapa nya möjligheter. Delningsekonomi, självkörande elbilar och mer lokal upplevelseindustri.  

Samtidigt fortsätter vi flytta till allt större städer där cirkulär ekonomi, odling av grönsaker och tillgängliga grönytor blir allt viktigare. En del i att skydda vår hotade miljö och klimat. Städer som blir smartare och vi är kontinuerligt uppkopplade både medvetet och kanske omedvetet. Vi lär oss att informationen om oss inte är ”gratis” utan har ett värde att handla med, och så hoppas vi att GDPR skyddar oss från oönskade personliga intrång. 

Mycket kommer att innebära positiva förändringar men det finns hot om händelser  vi inte vill ska ske. En uppenbar risk är ökad militär kapprustning och konflikter med massförstörelsevapen som radikalt kan förändra vår framtid. Som Albert Einstein lär ha uttryckt det: 

”Jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde världskriget kommer att utkämpas med käppar och stenar”. 

Hur vårt samhälle utvecklas, så att alla har medbestämmande och möjlighet att få plats, kommer vara viktigt för vår stabilitet. En utveckling där vi kan göra skillnad med våra val och innovationer. 

Örat mot marken – hur fångar du upp information i tid?

Listan över vad som kan komma att påverka oss och våra företag både lokalt och globalt kan göras lång. Exakt vad det blir vet vi inte men det är allt viktigare att vi har ”örat mot marken” både i omvärlden och i ”närvärlden” för vi vet att utvecklingen går allt snabbare. I någon mån behöver vi alla förhålla oss till nutidens stora möjligheter och utmaningar. Som företagare kan några frågor att ställa här och nu vara:  

 • Vilka utomstående faktorer och trender påverkar företaget?
  (politiska beslut, EUdirektiv, trender i konsumtionen) 
 • Har vi någon rutin för att få tidig information?
  – Hos oss själva, när och omvärld?
  – Branschorganisationer kan ge signaler om vilka förändringar som är på gång i vår bransch.
  – Håll koll på konkurrenter, kunder och leverantörer. Gör de förändringar som signalerar något?
  Utveckla vår kunskap och vårt sätt att använda internet effektivt. 

Till sist ställa kontrollfrågorna: 

 • Hur stor påverkan/potential har det vi upptäckt? 
 • Är det sannolikt? 
 • Behöver jag och vill jag göra något och är det nu eller senare? Vad är nästa steg? 

Framtiden kommer vare sig vi vill eller inte. Ta vara på den!  

Och kom ihåg, det handlar inte bara om AI…. 

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!