Drivkrafter mot ett motiverande och S.M.A.R.T mål

Ledarskap

Går vi till samma jobb? Det finns många olika anledningar till varför vi går till jobbet. Vissa triggas av tävlingsmoment, vissa av samarbete, andra av att göra skillnad i samhället eller för miljön, någon att få vara experten, en annan av omväxling och för några är trygghet den viktigaste orsaken att gå till arbetsplatsen.

I dessa tider är det säkert många som upplevt att den sociala samvaron med kollegor visst var en ännu viktigare energipåfyllare än de insett tidigare. Genom att identifiera vad ditt team drivs av kan du skapa mål som både motiverar och stärker gruppen. Här är några frågeställningar att ta med dig längs vägen.

Drivkrafter – vad driver mig och mina kollegor?

Allt startar med självinsikt. Jag måste först förstå mig själv och inse vad som verkligen driver mig. Nästa steg är att jag behöver lära mig vilka olika typer av drivkrafter som faktiskt finns för att därefter ta reda på vilken mix mitt team består av.

Hur lyckas vi få en härlig arbetsmiljö där kreativitet, innovation och nya tankesätt känns som en självklarhet? Att vara intresserad av våra olikheter, skiftande perspektiv och vara i full närvaro i mötet där all prestige lämnas utanför dörren, då kan vi nå en magisk synergieffekt. Din nyfikenhet som ledare på olika drivkrafter, sätt att kommunicera det på och förståelse för olika perspektiv kan skapa en prestigelös miljö där nya tokiga idéer kan bli fantastiska affärsidéer. Våga ställa frågan vad varje enskild individ drivs av egentligen för att undvika missförstånd och istället skapa förståelse för varandra.

kollegor i mötesmiljö med postitlapp i handen

Behövs både inspiration och motivation?

Vad är det som gör att min energi fylls på? Var finns grunden till min egen passion?

Varifrån kommer ny kraft till energin som fylls på inifrån, inte sinar under tuffa perioder och driver mig framåt under berg-och-dalbanan som företagare i både uppförsbackarna och när jag har flytet? Det heter inspiration. Att hitta sitt varför är den kraft som inte sinar när det är tufft. En källa som inte sinar i motgång och puffar mig kontinuerligt framåt och skapar nya tankar och insikter. Inspirationen som stimulerar mig att fortsätta utveckla den verksamhet där jag ser ett tydligt syfte, den tar aldrig slut. Vet jag varför jag gör detta och varför det är viktigt för mig så fylls energin på och jag känner en meningsfullhet.

Men motivation då? Motivation är ju också en viktig grundsten. För motivation krävs ju att jag har ett mål som drar mig framåt. Realistiska delmål som jag kan uppnå ger mig ny kraft att se hur ett litet steg i taget tar mig framåt även de dagar inspirationen inte flödar. I mitt dagliga arbete hjälper utmanande mål mig att ta mig vidare på resan mot den långsiktiga visionen.

Hur får jag igång min motivation?

När du redan är i rörelse och fått upp farten är det lättare att fortsätta. Börja med det som är lätt och har minst motståndskraft för dig för att komma igång och fortsätt sedan med hjälp av ditt momentum. Eller utmana dig själv och börja med dagens tuffaste uppgift först när du är full av energi så kan du checka av det direkt. Vilken strategi passar dig bäst?

Vilken typ av mål är rätt för oss?

En modell som de flesta känner till och som är bra att falla tillbaka på är SMARTA mål:

  • Specifikt – tydligt avgränsat vilket område som ska förbättras
  • Mätbart – hur mäter vi att målet är uppnått
  • Accepterat – förstår vi målet och känns det möjligt att uppnå
  • Realistiskt – vad är rimligt utifrån våra förutsättningar nu
  • Tidsbundet – vilken är vår deadline

Vill vi jämföra våra mål med konkurrenternas resultat för att se vart vi ligger till i branschen eller vill vi jämföra mot vår egen prestation och se att vi ständigt förbättras? Investera tid att fundera över vilket fokus som hjälper och stimulerar vårt team och verksamhet bäst just nu.

Dessa typer av mål passar inte för alla typer av roller, grupper eller faser för en verksamhet och då kan du ersätta dessa med att formulera mål kopplat till beteenden, samarbete och attityder istället. För att uppmuntra en ny kultur som gynnar företaget eller gruppen kan vi mäta initiativ till nya samarbeten, intresset för nya idéer och engagemang för att dela med sig av framgångsrecept och lärdomar till sina kollegor. För att minska sårbarheten vid sjukdom eller om någon slutar är det också av stor vikt att uppmuntra viljan och förmågan att dela med sig av sin kompetens.

Vilket är vårt syfte?

Har du som entreprenör en vision som kittlar visionärerna bland dina partners och medarbetare samtidigt som det finns ett konkret ”HUR” vi ska ta oss dit för de som vill ha konkreta processer att följa? Genom att kommunicera visionen på ett sätt som matchar varje persons drivkraft kan du få med fler på resan. Om kommunikationen matchas rätt mot de olika medarbetarnas drivkrafter, behov och språk kommer vi lättare att nå en synergi och effektivare ta oss framåt i samma riktning. Har hela teamet det syfte vårt företag uppfyller klart för sig blir det ett stöd och vägledning i de vardagliga besluten.

Vi kommer ihåg den känslan som finns kvar när man går hem från arbetet och känner att mitt bidrag räknas och är viktigt på resan framåt. Den magiska synergin när alla kommer in i ett flow, det är en tuff berg-och-dalbana på vägen dit som grupp men verkligen värt den tuffa resan när man nått fram till att vara ett samspelt team som lyckas tillsammans.

Behöver du ett bollplank för hur din passion och inspiration kan kommuniceras till dina kunder och ditt team för att skapa synergi som ger resultat? Vi på Science Park är ditt stöd när du startar resan mot ditt långsiktiga mål. Här kan du boka ett möte med mig eller någon av mina affärsutvecklingskollegor.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Låt oss vara ditt bollplank - boka ett möte