Det är något som skaver

Innovation Runway är ett projekt som vi på Science Park drivit tillsammans med Almi och Jönköping University under sex år. Målet har varit att stötta etablerade små och medelstora företag att bli bättre på innovation, ta vara på goda idéer och bemöta framtidens utmaningar.

Nu när vi snart knyter ihop säcken för Innovation Runway kan vi konstatera att projektet har varit en framgång på många sätt. Mer än 200 företagsuppdrag har genomförts och utvärderingarna visar att en överväldigande majoritet är mycket nöjda. Våra insatser har gjort skillnad! Det känns såklart väldigt bra, men samtidigt har det varit något som legat och skavt hos mig och mina kollegor.

Svårt att driva framtidsprojekt parallellt med det dagliga arbetet

För att en organisation verkligen ska kunna gå vidare med det underlag och de insikter som kommer ur t.ex. en innovationsworkshop måste de kunna driva dessa ”framtidsprojekt” parallellt med den dagliga verksamheten. Mindre och mellanstora företag har sällan de extra resurser och den tid som krävs, utan här behövs både prioritering och investeringar. Ofta saknas dessutom metoder och verktyg för att driva innovation parallellt med det organisationen gör dagligen.

Tillbaka till skavet. Vi ser ofta att viljan att driva framtidsprojekt är stark. Projekten startas upp, men tappar fart och stannar ibland tillslut helt upp. Inte så konstigt – egentligen. Kundfakturor betalar våra löner och kärnverksamheten är det vi lever av. Pressen på att hela tiden bli lite bättre, billigare och snabbare är stor.

Hur får vi loss tid till att lära, tänka och jobba för framtiden? Vad krävs för att prioritera det långsiktiga när det innebär att ”här och nu” får mindre uppmärksamhet?

Workshop team tittar på whitboard med postitlappar

Hållbarheten måste accelerara

Ett annat skav är hållbarhetsfrågan. Alla pratar om det, men utveckligen går för långsamt. Hur kan vi stärka vår konkurrenskraft genom vår största tillgång – våra anställda? Hur kan vi aktivt jobba för lyckas rekrytera, utveckla och behålla vår personal motiverade och delaktiga? Hur kan vi utveckla vårt engagemang och bidra med en positiv påverkan på samhället? Vad kan vi göra för att minska vår negativa påverkan på klimatet, både avseende vår verksamhet och de produkter och tjänster vi levererar. Vi måste öka takten.

Skavet blev till nytt projekt: Framtidsinnovation

När något skaver är det dags att göra någonting åt saken. För oss på Science Park innebar det formandet av ett helt nytt projekt, nämligen ”Framtidsinnovation”. Projektet riktar sig precis som Innovation Runway mot små och medelstora företag. Denna gång med knivskarpt fokus på att bygga en hållbar innovationsförmåga. En innovationsförmåga som hjälper organisationer att jobba med nuet och framtiden parallellt.

Vi rustar helt enkelt länets företag med metoder och verktyg som fungerar för just dem.

Genom Framtidsinnovation hjälper vi även verksamheter att svara upp mot de kvalitetskrav som allt mer börjar tillämpas inom ISO (International Organization for Standardization).

Men som alltid vill vi på Science Park ha mycket verkstad när vi jobbar. Förmåga skapas genom företagets kombination av vilja och göra. Därför kommer de företag som vill ta del av våra insatser jobba med tillämpad innovation i konkreta utmaningar kring hållbarhet. Utmaningar som stärker varumärket och gör skillnad för samhället. Hållbara glasögon är ett krav i alla framtida planer och den tillämpade innovationsförmågan kommer att hjälpa näringslivet att göra rätt satsningar i alla branscher framöver.

För förmågan att både vilja och göra

Innovation Runway visade att många har viljan att driva framtidsinriktade projekt. Framtidsinnovation stärker förmågan att kunna! Med andra ord – att vilja och att göra.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig som driver eller är en del av ett etablerat företag i Jönköpings län. I juni kan du tillexempel delta på en av våra kostnadsfria frukostseminarier, där du får veta mer om hur du sätter fart på innovationen på ditt företag. Och tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor om du har frågor!

science-park-team-innovation-runway

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!