Därför ska du skriva aktieägaravtal

Tips, Utveckla företag

Avtal… smaka på ordet. För många personer ger det rysningar. Lägg då till ”aktieägar” framför och du har gjort det ännu värre. Men det är verkligen värt att skriva ett.

I min vardag träffar jag kreativa och skickliga entreprenörer som bygger nya, innovativa och spännande bolag. Alla dessa entreprenörer brinner – av naturliga skäl – för att se sin produkt eller tjänst utvecklas och lyckas, men färre tycker det är spännande med den formalia som behövs runt omkring.

Vi på Science Park hjälper varje år många entreprenörer att få finansiering från affärsänglar och riskkapitalbolag mot ägarandelar. Att dela med sig av ägande är nämligen ofta en bra metod, och ibland den enda tillgängliga möjligheten för att få in kapital i ett ungt bolag. Men det är inte alltid enkelt att landa denna typ av finansiering och entreprenören kastas inte sällan mellan hopp och förtvivlan under processen. Det är mycket som ska diskuteras och förhandlas: bolagets potential, värdering och behov av pengar – för att nämna några ämnen.

Måste jag ha ett aktieägaravtal?

När formerna för investeringen väl börjar komma på plats börjar ofta diskussionerna om hur det viktiga aktieägaravtalet ska utformas. Till att börja med: måste en ha ett sådant? Nej, men du vill ha ett. Låt mig berätta varför. Om du inte har ett aktieägaravtal är det enbart lagen som styr vad som händer i olika situationer och lagstiftaren har naturligtvis inte bara haft dig och din investerares blivande samarbete i åtanke. Så passa på att prata igenom hur kommande, och ibland svåra framtida situationer ska lösas redan nu när alla är positiva och lösningsorienterade.

Vad är det då som är viktigt att prata och avtala om?

Det beror naturligtvis på omständigheterna i ditt fall, men exempel på områden som är viktiga att diskutera är:

  • Hur styrelsen ska utses
  • Om det är några beslut som inte ska gå att fatta utan att alla är överens
  • Vad som ska hända om man inte är överens
  • Hur bolaget ska värderas i framtiden
  • Vad som ska hända om någon blir långvarigt sjuk eller avlider
  • Om det ska finnas ett konkurrensförbud för ägarna eller inte
  • På vilket sätt aktier ska få säljas till andra.

Om ni inte har avtalat om hur ni vill ha det är risken stor att det blir konflikter i framtiden, som kan skada både bolaget och delägarna. Så se till att få det i skrift.

Även aktieägaravtal har ju sin jargong och därför tänkte jag bjuda på ett ord som ofta förekommer i avtalen, men som inte alla är insatta i vad det betyder:

Drag-along – I framtiden kan ju någon bli intresserad av att köpa hela ditt bolag och lägger alltså ett bud på samtliga aktier. Utmaningen när det finns flera delägare är att alla bestämmer över hur de vill göra med sina respektive aktier. Ska de behålla eller sälja? Om någon av delägarna vill ha kvar sina aktier kan alltså hela affären gå i stöpet, då köparen har som krav att få köpa hela bolaget. Med en drag-along-klausul kan man redan på förhand ha löst denna situation. Detta genom att alla har förbundit sig att sälja om det kommer ett bud på hela bolaget som exempelvis överstiger ett visst belopp eller om ett visst antal av ägarna vill sälja. Som entreprenör är det dock viktigt att förstå innebörden av detta. Drag-along-klausulen kan nämligen bli din bästa vän, men kan också, om den är fel utformad, bli din värsta fiende. Detta eftersom du kan tvingas sälja ditt livsverk tidigare än du hade tänkt dig.

Finns det mallar för hur aktieägaravtal ska skrivas?

Absolut, mallar finns att hitta på nätet – men är inte att rekommendera. Eftersom varje situation är unik bör aktieägaravtalet utformas utifrån delägarnas önskemål, inte utifrån en färdig mall. Genom att använda en mall riskerar du att ta för lätt på själva diskussionen kring aktieägaravtalet – och den kan vara minst lika betydelsefull som aktieägaravtalet i sig. Det är också värt att stämma av upplägget med en jurist innan påskrift.

Går du i tankar om att ta in ägarkapital? Hör av dig till oss på Science Park så ger vi dig tips på vägen.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!