Bygg inte din affärsidé på magkänsla

För ett par veckor sedan var jag med när grunden skulle gjutas till familjens nya hus. Då slog det mig att hela processen med att bygga hus på många sätt faktiskt liknar processen när du ska bygga din affärsidé och ditt företag. Häng kvar så ska jag förklara hur jag menar.

När du ska bygga ett hus börjar allt med markarbetet, som såklart måste vara noggrant gjort. Makadam – alltså krossad sten – av olika dimensioner läggs i olika lager med syfte att få fast mark under plattan som ska gjutas. Ja, grunden ska helt enkelt kunna bära det kommande husets tyngd.

Innan själva husbygget ens börjat ska du ha stenkoll på allt vad gäller rör för avlopp, dränering av dagvatten, dricksvatten, golvvärme, radon och el (för att bara nämna några). Det handlar om väldigt små marginaler. Blir något fel kan det bli dyrt att reparera i efterhand – om det ens går. Slutligen ska grunden armeras med järn – för vi vill såklart att vårt nya hem håller ihop och inte faller sönder med tiden.

När min hustru beskådade arbetet med det nya huset konstaterade hon:

”Ett hus är verkligen mer än ”själva huset”.”

Ja, visst är det så. Ett hus är ju så mycket mer än det vi ser när vi vistas i dem. Så mycket arbete som inte syns, men som finns där för att helheten ska fungera på ett bra sätt.

Mitt i detta bygge kom jag alltså att fundera över hur många företagsledare jag mött och hur de fattar viktiga beslut kring företagsbygget. Men vad är då själva husgrunden i denna analogi till företagsvärlden och din affärsidé? Är det själva produktidén eller tjänsten du tillhandahåller? Kanske organisationsstrukturen eller vilken produktionsanläggning som disponeras för att tillverka produkten?

Kunden är grunden i din affärsidé

Nej, jag menar att kunskapen om kunden som ska köpa produkten eller tjänsten är själva grunden som en affärsidé bygger på.

Det är inte möjligt att bygga ett företag kring en produkt som inte löser något problem, eller en tjänst som ingen efterfrågar.

Ändå möter jag ofta företagsledare som främst lägger sitt fokus på produktionsfrågor och hur de kan producera effektivare och några ören billigare. Fokus läggs på att konkurrera med pris istället för att genom förbättrade produkt- och tjänsteerbjudanden skapa värde för kunden.

Gör som Ikea och Spotify

Vi får såklart inte glömma att det finns otaliga företag som faktiskt sätter kundens behov i centrum. Två välkända exempel är IKEA och Spotify. Ikea konstaterade att kunden hade problem med att visualisera sina nya kök. Därför utvecklade de ”IKEA Kitchen Planner” där kunden på ett enkelt sätt själv kan rita upp sitt kök. Spotify, som är mitt andra exempel, lär sig ständigt av hur kunden lyssnar på musik. Genom att observera sina kunders beteenden – alltså vilken musik de lyssnar på – kan de erbjuda spellistor helt anpassade efter den enskilda användarens musiksmak.

Att lära sig av kunden är ungefär som att lägga grunden för ett nytt hus. Det handlar mer än om ett enkelt antagande om vad kunden har för behov på sammas sätt som husgrunden bygger på vilket hus man ska bygga ovanpå. Fördjupad kunskap om kunden bör helt enkelt vara grunden för din affärsidé och här är några tips för hur du kan bygga den:

En man och en skrattande kvinna i mötesrum

4 tips för hur du fördjupar din kunskap om kunden

1. Vem är din kund och vad gör den?

Sätt dig in i kundens vardag och försök förstå vad det är för jobb och aktiviteter den utför i relation till det du vill erbjuda. Fråga dig vad det är för praktiska problem som kunden försöker lösa i sitt arbete eller privat. Kan det finnas problem som din kund har, men inte ens är medveten om?

2. Vilka svårigheter upplever kunden?

När du listat vad kunden försöker utföra under sin dag behöver du försöka förstå vilka problem som kunden har i relation till det. Vilka svårigheter har den för att utföra sitt arbete eller få sitt behov uppfyllt.

3. På vilket sätt kan du lösa kundens problem?

Beskriv på vilket sätt ditt erbjudande löser kundens behov. Om du har konkurrenter eller om det finns alternativa lösningar behöver du beskriva på vilket sätt din lösning är bättre än alternativen.

4. Bekräfta dina hypoteser med kunden.

Här finns det flera sätt att gå tillväga. Ställ frågorna direkt till enskilda kunder eller arrangera en fokusgrupp med ett urval av dina kunder. Idag finns det också digitala verktyg för att följa kundens beteende på t.ex. en webbplats. Ta hjälp av experter för att bygga rätt digitala struktur så att du kan nyttja de möjligheter som ges för att lära dig av dina befintliga och potentiella kunder och erbjuda allt bättre lösningar.

Alltså – börja med att bygga din grund med kunskap om kundens behov och önskemål. Då blir resan i det fortsatta bygget av ditt företag enklare. Att fatta beslut om kunden på magkänsla är som att lägga en husgrund utan att veta vad det är för hus du ska bygga ovanpå. Blir det fel, kan det kosta dig dyrt i både tid och pengar. Så, gör rätt från början – sätt kunden i fokus. Jag och mina kollegor på Science Park hjälper dig gärna!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Boka ett möte med en affärsutvecklare