4 sätt att bli ett mer innovativt företag

Vilka spännande samtal du kan hamna i hos till exempel frisören, sjukgymnasten eller i andra liknande sammanhang. Själv hamnade jag nyligen i ett sådant intressant samtal när jag var hos just sjukgymnasten. När jag berättade om mitt arbete fick jag frågan:

”Hur kan företag bli mer innovativa, då? Det måste vara väldigt svårt…”

Med risken att förenkla svaret en smula vill jag ge några perspektiv på detta. Det finns många aspekter som spelar roll för hur ett företag skulle definieras som innovativt. Men jag vill dela några tankar i hur ditt företag kan komma i gång utan att krångla till det.

1. Omvandla insikter som leder till handling.

Det börjar med insikt. Insikt om att innovation är viktigt, därför att vår omvärld ständigt förändras. En del räds just ordet ”innovation”, för att det låter för stort och pretentiöst. Men om du väljer att kalla det ”innovation”, ”utveckling” eller något annat spelar mindre roll. Faktum kvarstår att om ditt företag inte erbjuder produkter, tjänster och affärsmodeller som svarar mot dagens efterfrågan, kommer företaget att få det svårt och tillslut försvinna.

Om inte ditt företag kan erbjuda det som marknaden efterfrågar kommer någon annan att göra det. Dessvärre är det många företag som agerar som om att omvärlden och efterfrågan inte förändras.

Ett sätt att förstå vad som förändras i omvärlden och på vilket sätt det påverkar företaget är att trendspana. Här hittar vi ofta både generella och branschspecifika trender som i olika grad påverkar företaget. Två av dagens stora megatrender, som också är starka drivkrafter till varför företag behöver innovationer är hållbarhet (hållbar produkter och tjänster) och digitalisering (leverans och konsumtion av ett företags erbjudande).
Varifrån kommer då insikten om vikten av innovation? Vanligtvis kommer den antingen då man står inför en kris. Eller från ett framåtlutat ledarskap som förstår vikten att ligga steget före och som visar vägen framåt med en engagerande vision. Att ligga steget före och framtidssäkra organisationen är att föredra. För när krisen kommer är det vanligtvis för sent att agera.

2. Sätt innovation på agendan

De två dominerande faktorerna som företagsledare framhåller som anledning till att inte fokusera på framtidsfrågorna är:

  • Brist på tid
  • Brist på kunskap om hur du bedriver innovation.

Bristen på kunskap kring hur du bedriver innovation är i min mening ett större hinder än tidsaspekten. Det vi inte förstår driver oss vanligtvis till att göra annat som ger oss en snabbare mental belöning. Och visst kan tiden vara en relevant aspekt för många organisationer, men ofta är tidsargumentet bara en ursäkt.

För att företaget ska bli mer innovativt behöver ledarskapet börja med att sätta upp innovationsfrågan på styrelsens eller ledningens agenda.

Innovation behöver bli en stående punkt på dagordningen. I början kan det vara svårt att navigera frågan, men efterhand växer insikterna fram och förhoppningsvis leder de till nya initiativ och handlingskraft. Ledarskapet måste också i ord och handling visa organisationen att man menar allvar med innovationsansatserna. Här handlar det om att resurssätta organisationen med tid och kompetens och skapa de strukturer som krävs för att bedriva arbetet.

En hand som antecknar med färgglada pennor på en glasruta

3. Se hela tiden framåt

En fråga jag ofta får är i vilken ände företaget ska börja med sitt innovationsarbete. Svaret är enkelt:

Om du inte vet vart du ska så spelar det ingen roll.

Här finns det en hel del frågor att ställa sig innan nästa steg tas, som handlar om att spana på sin när- och omvärld med ett framtidsperspektiv. Vilka trender ser vi växa fram och vilka är de troliga framtidsscenarierna som kommer att påverka företaget. När ni förstår vilka som är framtidens utmaningar kan ni sedan fokusera på att skapa nya och hållbara lösningar som levererar värde till era kunder.

4. Uppfinn inte hjulet gång på gång

När ni nu mobiliserar och resurssätter organisationen i ert innovationsarbete behöver ni tänka till i hur ni får till systematiken. De nyvunna kunskaperna och erfarenheterna behöver stanna kvar i företaget och återanvändas om och om igen. Innovation får inte bli en ”ad hoc-aktivitet” som inträffar vartannat år eller när lusten faller på.

Det bör vara ett kontinuerligt arbete där organisationen utifrån en innovationsportfölj hanterar de idéer som växer fram.

Till sist. Många företag kämpar idag med att attrahera nya medarbetare. Ett företag som visar att det har en tydlig vision om framtiden och vill vara med och göra skillnad för sin omvärld kommer troligtvis att vara mer attraktiv som arbetsgivare. Kan det ovanpå det erbjuda en arbetsplats som ständigt skapar nya, bättre och hållbara lösningar så blir företaget oemotståndligt.

Science Park stöttar er innovationsresa

På Science Park driver vi projektet Framtidsinnovation och vi vill hjälpa just ditt företag. Tillsammans kartlägger vi er nuläge, analyserar möjligheterna för framtiden och kickstartar ert innovationsarbete. Hör av dig till oss, så berättar vi gärna mer!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!