Fem frågor för dig som vill attrahera talanger och kompetens till din startup

Har du kanske drivit din startup ett tag, det går bra, du växer och nu är det dags att skala upp? Det kanske till och med är dags att anställa din första personal? Vad spännande! Men om du behöver gå ut och jaga på den öppna arbetsmarknaden för att du inte har några självklara kandidater i ditt nätverk att vända dig till, kan det skapa känslor av villrådighet. För att hjälpa dig på traven har jag sammanställt fem frågor du behöver ställa dig själv inför arbetet med att rekrytera till din startup.

Först och främst: Oroa dig inte! Du har ju lyckats attrahera kunder till ditt bolag – så att kommunicera ert värdeerbjudande är något du är van vid nu. Samma princip gäller när du ska attrahera kandidater till dina lediga tjänster. Börja med att kommunicera vad ditt bolag har att erbjuda – men nu som arbetsgivare och inte som leverantör. Värdeerbjudandet du har som arbetsgivare kallas ibland för employee value proposition, och arbetet med att kommunicera detta kallas för employer branding, eller på svenska: arbetsgivarvarumärke.

Vad har du att erbjuda som arbetsgivare?

Det är den första frågan du behöver ställa dig – för det är också den första frågan dina potentiella kandidater kommer att ställa. När du besvarar frågan kan det också vara bra att veta vad kandidater söker hos potentiella arbetsgivare och hur du svarar mot de förväntningarna.

Ett anställningsavtal ligger i en mapp med en postit-lapp där det står "sign here".

Vad söker dina kandidater hos en arbetsgivare?

Randstad släpper varje år undersökningen Randstad Employer Brand Research som är världens största oberoende undersökning om hur kandidater upplever svenska arbetsgivarvarumärken. I undersökningen från 2021 säger sig kandidater generellt söka efter:

  • Bra arbetsmiljö
  • Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter
  • Balans mellan jobb och fritid
  • Anställningstrygghet
  • Löner och förmåner

Samtidigt slår Academic Work fast i sin årliga undersökning Young Professional Attraction Index 2021 att personer som är nya i arbetslivet söker:

  • Bra arbetsmiljö
  • Löner och förmåner
  • Bra ledarskap och chefer
  • Karriärmöjligheter
  • Anställningstrygghet

(Definitionen ”young professional” har ingenting med ålder att göra, utan är ett uttryck Academic Work använder för att beskriva någon som är ny i arbetslivet.)

Bland dessa kandidater hamnar även hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet högre upp på listan över värdefulla områden hos potentiella arbetsgivare.

Vi ser tydligt att personer som är nya på arbetsmarknaden värdesätter lön, karriärmöjligheter och ledarskap högt. Hos övriga grupper är meningsfullhet, balans och trygghet viktigare. Det innebär att

du, precis som du segmenterar dina kunder för att anpassa din kommunikation och göra den relevant för respektive målgrupp, också behöver segmentera potentiella kandidater och anpassa innehållet i din kommunikation så att du lyckas positionera dig som en relevant arbetsgivare för dem.

Hur kan du hitta relevanta kandidater?

Utöver att filtrera kandidater på traditionellt sätt med uppenbara kriterier så går det också att identifiera potentiella kandidater med hjälp av AI[1]. Med hjälp av AI går det att ”med laserprecision” rikta in kommunikationen mot lämpliga kandidater, även om de inte söker arbete för tillfället. Via fritt tillgänglig information från sociala medier kan algoritmen hitta relevanta kandidater[2].

De senaste åren har AI – artificiell intelligens – på riktigt tagit sig in rekryteringsbranschen. Med hjälp av AI går det bland annat att med hjälp av algoritmer rikta kommunikation mot lämpliga kandidater baserat på information som finns fritt tillgänglig i sociala medier. På så sätt kan du även nå kandidater som inte aktivt söker jobb.

Hur gör du det enkelt att söka jobb hos dig?

Om rekryteringsprocessen upplevs krånglig avbryter 60% av kandidaterna processen. Du måste underlätta för kandidaterna och göra det lätt för dem att söka jobb hos dig. På Science Park har vi de senaste åren jobbat med flera spännande bolag inom rekrytering med tjänster för både arbetsgivare och kandidater. Employchain erbjuder en digital plattform som förenklar rekryteringsprocessen och skapar en plats för arbetsgivare och kandidater att enkelt möta varandra. Trustcruit hjälper rekryterare att automatiskt samla in feedback från kandidaternas upplevelser i syfte att förbättra rekryteringsprocessen och göra kandidater till ambassadörer.

Två kavajklädda män står upp vid ett mötesbord och skakar hand. Den ena mannen har glasögon och ser glad ut. Den andra mannen syns i förgrunden och har ryggen vänd mot kameran.

Håller du vad du lovar?

Nu när ditt värdeerbjudande som arbetsgivare är paketerat och kommunicerat med laserprecision till relevanta kandidater. Vad kommer sen? Timing är allt! Håll kontinuerlig, personlig, kontakt med kandidaterna över tid. Även om de inte kunde ta tjänsten idag kan de vara högaktuella till nästa rekrytering. Employer Branding är också viktigt för att behålla personalen när du väl lyckats attrahera dem. Något av det viktigaste är autenticitet, då endast 19% av arbetstagare upplever att arbetsgivarens beskrivning av sig själv stämmer överens med verkligheten, enligt Randstads undersökning.

Nätverk för matchning av kompetens och talanger

Allt det här kan kännas övermäktigt att hinna med då den dagliga verksamheten tar all din tid. Och kunskap om AI-teknik och digitala plattformar kanske inte finns inom organisationen. Som tur är finns det hjälp att få. Både stora och små rekryterings- och bemanningsföretag kan sköta hela eller delar av processen åt dig. Det finns också nischade experter på AI-driven employer branding, tjänster som hittar de gömda talangerna via sociala medier och verktyg som skapar enkla processer och mötesplatser. I Science Parks community hittar du flera innovativa bolag och startups som kan hjälpa dig i jakten på talanger.

Lycka till med din scale-up och dina kommande rekryteringar!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!