Är ökat företagande viktigt för regionen?

Att fyra av fem nya jobb skapas i småföretag och att Sveriges konkurrenskraft finns i entreprenörskap och innovation är välkänt för de flesta. Men vad betyder det egentligen för oss i vår vardag?

Nyligen åt jag lunch med Dick Petersson, ung vd på ett bolag i Science Park, och vi pratade om hur hans beslut att våga satsa på att starta företag har gett ringar på vattnet. Sedan Dick grundade bolagen Verendus och Carefox för fyra år sedan har han anställt tio personer, merparten nyexaminerade studenter från högskolan i Jönköping. Personer som nu har jobb och bidrar till tillväxten i vår region.

I den regionala utvecklingsstrategin har det slagits fast att Region Jönköping ska vara en internationellt ledande industriregion men att det också ska göras en stark satsning på ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.

När sådana beslut fattas vill vi på Science Park vara med och göra verklighet av visionerna. På så sätt kan vi se till att fler entreprenörer som Dick startar fler företag och anställer fler personer.

Vi är övertygade om att ett ökat företagande är viktigt för regionen. Tillsammans med högskolan, de lokala näringslivsbolagen och kommunerna kan vi göra skillnad för ambitiösa bolag och talangfulla personer och bidra till att uppfylla visionen om Region Jönköping som Sveriges hetaste företagarregion 2025.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!