När alla alla pratar om AI – vem lyssnar du på?

När det känns som att precis alla pratar om AI (Artificiell Intelligens), gäller det att lyssna på experterna. Att läsa och förkovra sig i de lite tråkigare rapporterna som konstaterar fakta snarare än målar upp drastiska framtidsscenarion utan förankring i nuläget.

Via just en sådan rapport kom jag, som säkert många andra, över ”the AI Transformation Playbook” – ett kortfattat ramverk skrivet av Andrew Ng (tidigare chefsforskare Baidu, founding lead Google Brain och adjungerad professor Stanford University).

I ramverket beskrivs 5 delar som författarna själva upplever som förutsättningar för att inte bara implementera AI, utan även för att bli ett framgångsrikt bolag som skapar värde från de AI-lösningar som implementerats. Det här är ramverket, fritt översatt:

  • Genomför pilotprojekt för att skapa driv och engagemang
  • Skapa en intern funktion /arbetsgrupp kring AI
  • Tillhandahåll AI-utbildning för alla anställda
  • Ta fram en AI-strategi
  • Arbeta med intern och extern kommunikation

Men vänta lite, pilotprojekt, dedikerade interna resurser, utbildning, strategi och kommunikation – låter detta inte väldigt likt vilken process som helst som har syftet att implementera en förändring? Oavsett om den är organisatorisk, teknisk eller en kombination av bägge?

Samma principer för AI som för andra tekniker

I en annan artikel nämns även följande som viktiga faktorer för att framgångsrikt implementera och skapa värde från någon form av AI-lösning:

  • engagemang från ledningen
  • samarbeten i tvärfunktionella team
  • att våga vara agil, experimentera och anpassa

Har vi inte hört detta förut? Är det inte  precis så en innovativ organisation sägs arbeta?

Låt oss säga att vi lär oss mer om den teknik vi vill använda oss av och ser till att vi har intern kompetens på området (eller åtminstone beställarkompetens). Vi säkerställer att vi har alla de delar som kännetecknar en välfungerande verksamhet när det kommer till innovation och förändringsarbete, inte minst tydligt kommunicerade målsättningar och ett engagerat ledarskap.

Borde inte då tröskeln till att förstå hur just min organisation kan generera värde med hjälp av tekniken sänkas – oavsett teknik?

madeleine-ragsdale-train-unsplash

Planera resan – innan du hoppar på tåget!

Att implementera en ny teknik eller göra en organisatorisk förändring för att uppnå ett syfte är så klart bättre än att genomföra en förändring där implementering av en ny teknik är själva syftet. Att utgå från mål, syfte och affärsnytta är självklart i de flesta fall av förändring. Av någon anledning verkar det dock som  att så fort förändringen faller under AI-paraplyet har vi en förmåga att glömma bort dessa annars självklara grundstenar. Kanske på grund av kompetensbrist, eller för att vi hela tiden matas med ord som:

”Om vi inte hoppar på tåget nu så står vi ensamma kvar i regnet på en nattsvart perrong”

Att hoppa på ett tåg i farten och upptäcka att tåget rullar åt helt fel håll är jobbigare än att lägga den lilla extra tiden på att packa väskan med rätt ombyte och kolla upp avgångsperrong för det tåg du tänkt ta. Fel tåg kan såklart leda till nya insikter (eller utsikter) men frågan är om det är värt kostnaden för ny biljett ombord – för att inte tala om den mycket längre restiden. Ditt bokade tåg kommer med största sannolikhet stanna eller ta en omväg på resan där du får nya utsikter, men slutdestinationen ligger med större sannolikhet åt samma håll som du bokat.

Då är det betryggande att läsa att ”AI-implementering påminner mer om ett långdistanslopp än ett sprintlopp”. Vi vet alla att seriösa långdistanslöpare startar en mara i kontrollerat tempo, kontinuerligt stämmer av klockan mot plan och håller fokus på det uppsatta målet.

Med andra ord – att göra grovjobbet, höja sin kompetens och ha en välfungerande organisation funkar i längden. Att ha välutvecklade processer och starkt ledarskap för att främja innovation och anammandet av nya tekniker lönar sig alltid – oavsett teknikskifte.

marielouise_rundDet här blogginlägget är skrivet av Marie-Louise, som var affärsutvecklare på Science Park 2018-2020

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!