Så skapar du affärsnytta genom inkludering

9/10 anställningsannonser har med följande mening: ”Dina kvalifikationer: Relevant utbildning och erfarenhet”. Vad innebär det, egentligen? Behöver det innebära en utbildning eller erfarenhet som till punkt och pricka matchar rollen? En del yrken kräver såklart en viss bakgrund. Det vore inte lämpligt att låta någon utan förkunskaper ”pröva sina vingar” med skalpellen i operationssalen. Men tänk så mycket det finns att vinna genom att bjuda in nya ögon och tankesätt i olika organisationer!

Pär Lärkeryd, VD för Norra Skog, föreläser kring hur inkludering skapar affärsnytta. Lärkeryd drev ett omfattande rekryteringsarbete när han tidigare var VD på Indexator i Vindeln. En i princip helt ny organisation och produktion skulle byggas upp. Eftersom det var på en mindre ort i norra Sverige blev det nödvändigt att tänka brett för att hitta kompetensförsörjning.

”Inkludering bidrog till ökad lönsamhet”

Sedan tidigare fanns i stort sett enbart svenska män med industribakgrund bland medarbetarna. Företaget ökade andelen anställda kvinnor markant, liksom utrikesfödda och personer från helt andra branscher än industrin. Ingenjörskunskaper från andra delar av världen förenades med nya logistiska tankebanor genom bland annat en arbetsledande f.d. operationssjuksköterska.

Effektiviteten ökade, kvalitén förbättrades liksom kulturen inom företaget. Sist med inte minst steg lönsamheten!

De ändrade om hela sin marknadsstrategi

När Lärkeryd klev in som VD för Norra Skog hade både omsättning och lönsamhet backat under flera år. Han såg att de potentiella kunderna till 40% bestod av kvinnliga skogsägare som inte själva bodde i området. Detta krävde helt andra marknadsstrategier än de branschen tidigare hade använt (tydlig inriktning mot norrländska män). Sedan dess har Norra Skog fått in många nya skogsägare som kunder tack vare en tydlig strategi. Inkludering är således en stor möjlighet såväl internt som externt.

3 inkluderande tips

”I USA har sambandet mellan affärsnytta, mångfald och inkludering kopplats samman under en längre tid och det har forskats mycket mer på ämnet där än i Sverige.” Det menar Urban Björn, tidigare HR-chef på Swedbank, som samlat de viktigaste forskningsresultaten i sin nya bok: ”Business as Equals – jämställdhet, mångfald och inkludering ur ett affärsperspektiv”. Bland Björns viktigaste råd till organisationer och deras arbete med inkludering finns följande:

  1. Uppmuntra och stötta modiga medarbetare och chefer.
  2. Att följa lagen får aldrig vara den största drivkraften för att uppnå en inkluderande arbetsmiljö.
  3. Kommunicera mycket och ofta för att skapa intresse och fokus.

Vad truckförare, ridlärare och resesäljare har gemensamt

Affärsnytta och lönsamhet i alla ära – men det ”lyft” som jag får genom att arbeta med kollegor med en helt annan bakgrund är inte att förglömma! Genom mina yrkesroller har jag haft (och har) nära medarbetare och chefer som arbetat inom allt från resebranschen, kört truck, handlagt ärenden på Överförmyndarnämnden, flytt från Bosnien och varit ridlärare. Tänk vad jag som småländsk civilekonom lärt mig mycket av att delges dessa bakgrunder på nära håll. Tillsammans blir brokigheten förhoppningsvis den bästa av världar när det kommer till företagskultur och arbetssätt. Inkludering tangerar flera av de globala målen så det behöver knappt nämnas att det också bidrar till långsiktigt hållbara organisationer.

Hoppas att vi inom kort får se en anställningsannons där nya idéer oavsett bakgrund välkomnas in i organisationen – för allas skull.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!