8 hållbarhetstips för dig som arbetsgivare

Innovation Runway

Under våren har vi på Science Park genom vårt projekt Innovation Runway jobbat tillsammans med NY Collective för att utveckla ett verktyg för att jobba med miljöfrågor och hållbarhet. Vi har bland annat själva testat verktyget under två veckors tid och genomfört en öppen innovationsprocess i form av ett ”Fight Lab” där vi tillsammans med aktörer från vårt nätverk; företagare, entreprenörer, affärsutvecklare och experter undersökte modellen. Vi ville få ytterligare inspel och testa verktyget på potentiella kunder för att se om det löser ett faktiskt problem, kan skapa långsiktiga effekter och går att anpassa för olika typer av kunder.

En viktig utgångspunkt i vårt Fight Lab var huruvida företag och organisationer har svårt att engagera sina medarbetare i hållbarhetsfrågor – och i så fall varför. Tillsammans kom vi fram till en rad nyckelfaktorer – här är våra bästa tips på hur du skapar engagemang hos dina medarbetare!

Definiera begreppet

Hållbarhet kan upplevas som ett brett och lite luddigt begrepp. Vad innebär ”hållbarhet” för vår organisation? Sätt en tydlig definition för att göra frågan greppbar.

Utse en ansvarig

För att frågan inte ska falla mellan stolarna måste någon vara fanbärare. Utse en ansvarig person som är den som initierar och genomför aktiviteter, motiverar och följer upp effekten. Viktigt är att personen har full uppbackning av ledningen, och att ledningen har ett tydligt engagemang. Lev som ni lär!

bil_gront_webb

Sätt tydliga och mätbara mål

En hållbarhetspolicy måste vara mer än en pappersprodukt och omvandlas till handling. Utmana kollegorna att till exempel använda färre utskrifter, källsortera, släcka lampor eller att låta bilen stå.

Tänk konkurrenskraft

Ta tillvara på kraften i att hållbarhet är viktigt att arbeta med utifrån konkurrenskraft, ekonomisk fördel och efterfrågan från kunder. Enligt en rapport av Svensk Handel menar tre av fyra konsumenter att både miljöarbete och socialt/etiskt ansvarstagande är viktigt. Dessutom ökar konsumenters medvetenhet gällande företagens hållbarhetsarbete och fler konsumerar oftare miljövänligt och etiskt.

Utgå från kärnverksamheten

Hållbarhetsarbetet bör i största möjliga mål vara kopplat till kärnverksamheten, så att man ser ett tydligt affärssyfte med åtgärderna.

walk_webb

Arbeta långsiktigt

Det är svårt att förändra uppbyggda rutiner – arbeta långsiktigt med återkommande aktiviteter och uppföljningar. Tänk på nästa steg så att varje aktivitet inte bara blir en punktinsats. Visa på effekterna av vad det innebär att, till exempel, alla stänger av sina datorer, skriver ut färre papper eller källsorterar – minskad elförbrukning, lägre kostnader och mindre avfall.

Öka kunskapsnivån och medvetenheten om klimatfrågor

Många är intresserade av frågan men har svårt se vad man praktiskt kan göra. Dela med er av vardagstips och recept, bjud in en lunchföreläsare på ämnet eller skapa en tråd i er internkommunikation för planering av samåkning till jobb och möten.

Skapa en kultur som främjar hållbarhet

Det är svårt att bryta invanda beteenden och det är lätt att falla tillbaka i gamla hjulspår efter en tid. Se om ni kan hitta gemensamma rutiner som gör det enkelt att komma ihåg. Brukar ni gå ut och äta tillsammans? Ha som standard att alltid äta vegetariskt. Skriver ni ut möteshandlingar av slentrian? Samla dem digitalt och gör dem enkla att hitta. När motivationen tryter kliver rutinen in och stöttar!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!