7 ledarskapsstilar – hur är du som ledare?

Att hitta ett ledarskap som passar verksamhetens mål och vision är det många som strävar efter. Men hur blir du egentligen en bra ledare? Något som är tydligt är i alla fall att auktoritära ledarskapsstilar är förbi och i samma fart som arbetsklimatet förändras blir ledarskapsstilarna fler och fler. Nu krävs inkännande chefer som har förtroende för sitt team och lyssnar och motiverar.

Olika forskningsresultat och studier visar att ledarskap och hur det formar företagets kultur är de viktigaste faktorerna i organisationens utveckling och framgång. Ledarskapsmodellerna är många och vilken som passar ditt team bäst är ibland inte helt enkelt att veta.

Hur du som entreprenör motiverar, coachar och stöttar ditt team och anställda skiljer sig åt mellan företag, men också från person till person – vilken typ av ledarskap passar just dig? Här reder vi ut de vanligaste begreppen.

En glad kvinna står framför en whiteboard och gestikulerar med armarna1. Coachande ledarskap

I ett coachande ledarskap hjälper du som entreprenör teamet att uppnå sin fulla potential genom att uppmuntra till engagemang och ställa frågor, snarare än att peka med hela handen och ge råd och direktiv. Du använder motiverande samtal och andra mer praktiska verktyg som en väg framåt. Ledarskapet bygger mindre på detaljstyrning och mer på att kunna jobba snabbfotat mellan olika förändringar och omställningar tillsammans med ditt team. Genom att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna skapar du ett beteende och en delaktighet för framtiden, men det kräver också att du är en god lyssnare, kan kompromissa och ha tålamod.

2. Agilt ledarskap

Vissa menar att allt ledarskap behöver vara agilt i viss mån, men jobbar du i en oförutsägbar affärsmiljö i snabb förändring kan ett agilt ledarskap vara att föredra. Genom att fokusera på kunderna anpassar du dig snabbt till förändringar och välkomnar den osäkerhet som ofta är en vardag för dig som entreprenör och den här typen av företag. Som agil ledare behöver du som entreprenör kunna utveckla nya tankesätt och beteenden, välkomna nya arbetsprocesser och utveckla organisationen genom en smidig struktur.

3. Pedagogiskt ledarskap

I ett pedagogiskt ledarskap främjas pedagogiska och lärande aktiviteter. Entreprenören som tillämpar den här typen av ledarskap fungerar som en slags lärare eller pedagog, även om metoderna kan skilja sig åt. Den här stilen är inte hierarkisk, utan mer helhetssökande och du som entreprenör och ledare utvecklas själv, samtidigt som du lär och leder andra.

En man och en kvinna sitter i ett mötesrum och tittar på en mac-dator4. Transformativt ledarskap

Den här typen av ledarskap utvecklar och förändrar både dig som entreprenör och teamet. Det fokuserar på både små och stora förändringar, men med hjälp av intellektuell stimulering, individuellt stöd, inspirerande motivation och idealistiskt inflytande för att skapa förtroende och uppmuntra till innovation och nytänkande bland de anställda.

5. Distribuerat ledarskap

Här fördelar du som entreprenör ansvar mellan olika personer som har kunskap och kompetens, i stället för att ansvaret ska ligga enbart på ledarens axlar. Expertisen ligger alltså inte hos en enda person, utan är spridd för att kunna delegera till flera personer eller ett team. Här litar du på teamets förmåga och använder den talang som finns för att utveckla ett kollektivt ansvar.

6. Etiskt ledarskap

Tycker du som entreprenör det är avgörande med goda exempel och etiskt uppförande på arbetsplatsen? Då passar det etiska ledarskapet in på dig. Det här är något som ofta efterfrågas av både kunder och konsumenter och du som entreprenör, likväl som företaget, måste ha som mål att behandla alla människor lika – liksom att vara ärlig och transparent för att bygga upp kundernas förtroende. Integritet, uppförande och etik är helt enkelt huvudingredienser i ett etiskt ledarskap.

7. Hälsofrämjande ledarskap

Till skillnad från en kultur där man enbart arbetar på att förhindra ohälsa eller olyckor, är det hälsofrämjande ledarskapet till för att skapa möjligheter för teamet. Det här är en framgångsrik metod som skapar en arbetsmiljö där de anställda tycker om att spendera sin tid. Här kartlägger du vad som fungerar bra och förstärker sedan det som stimulerar de anställdas prestationer och trivsel.

Det finns självklart en mängd andra typer av ledarskap och inte allt för oväntat också de som är kombinationer av olika stila i sitt ledarskap. Du som entreprenör behöver hitta ditt sätt att leda dig själv och utveckla ditt team både i dag och i morgon.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!