6 viktiga saker att ha koll på när du träffar investerare

Tips

Riskkapitalbolag och affärsänglar får årligen hundratals förfrågningar från bolag och personer med affärsidéer som söker kapital – men bara ett fåtal av dessa resulterar i en investering. För att fånga en investerares intresse är det därför viktigt att välja rätt information att förmedla.

Nedan följer ett par områden du behöver ha stenkoll på när du träffar potentiella investerare:

1. Teamet – lyft fram essen i ditt team

Alla vill investera i bra entreprenörer! Starka team bygger förtroende hos investerarna, därför ska du bevisa att ditt team är värt att investera i. Börja med att beskriva hur ni kompletterar varandra kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt. Skäms inte för att sticka ut hakan och berätta om era styrkor och kompetenser. Berätta gärna vad ni själva har investerat, i form av kapital och tid. Detta är ett kvitto på att ni tror på idén och är villiga att satsa på den. Om ni å andra sidan ser att det fattas en viss kompetens, var ärliga med det och påvisa att ni har tänkt på det och är medvetna om att ni kommer behöva rekrytera den kompetensen i framtiden.

2. Marknaden – er spelplan

Det är här ni kommer befinna er och växa, marknaden är med andra ord er spelplan. Därför är det otroligt viktigt att ni har en ingående kunskap om den, samt att ni har en utarbetad, implementerbar plan för hur ni ska verka på marknaden.

Nedan områden behöver du kunna ingående vid mötet med en investerare:

  • Marknadsdynamik – Är det en växande eller krympande marknad? Varför är den attraktiv?
  • Konkurrenssituationen – direkta och indirekta konkurrenter.
  • Inträdes-/ utträdesbarriärer – Hur lätt är det att konkurrera med er? Hur lätt är det att dra sig ur i framtiden?
  • Marknadssegmentering – Vilka potentiella kunder riktar ni er mot? Hur ska ni marknadsföra er?
  • Adresserbar marknadspotential – Hur stor är marknaden ni vill och kan ta över?

3. Produkt/Tjänst

Här ska ni sälja er lösning! Och ni behöver vara väl förberedda på att beskriva hur ert erbjudande uppfyller ett tryckande behov och/eller löser ett uttalat problem på marknaden.

För att ge tyngd till er lösning, förbered gärna en livedemonstration – eller ta med produkten och visa upp den under investerarmötet. Var även förberedda på att förklara hur (och varför) er lösning är bättre än befintliga liknande lösningar, om det finns sådana.

karolina malmlöv från Sellamigo pitchar framför en publik

4. Risker – hur har ni arbetat för att minimera dessa?

Risker finns i allt vi gör, det som är viktigt här är att ni är medvetna om dem och kan redogöra för dem. Nedan finns en checklista med potentiella risker som kan vara bra att ha med:

  • Marknad – Pågående skiften, trender som kan påverka ert bolag negativt.
  • Inträdes/utträdesbarriärer – Vad krävs för att verka i er marknad, patent, investeringar, specialistkunskap, med mera.
  • Personberoende – Är er lösning beroende av er ägare, eller kanske någon annan som besitter en unik kunskap?
  • Substitut – Finns det liknande lösningar i marknaden som uppfyller samma behov?

5. Kapitalbehov – och er plan för kapitalet

Här ska ni presentera hur mycket pengar ni behöver och vad de ska användas till. Presenterar ni en realistisk och förnuftig finansiell plan får investeraren en indikation kring hur ni tänker strategiskt, taktiskt och operationellt. Visa hur kapitalet ska användas för att realisera era uppsatta mål!

6. Affärsmodellen

Alla bolag behöver pengar för att överleva, ert bolag är knappast annorlunda. Här ska ni visa och förklara hur er affärsmodell ser ut. Är er produkt/tjänst ett engångsköp eller räknar ni med återkommande affärer? Har ni betalande kunder och vad räknar ni med för framtida tillväxt? Vilka sälj-och marknadsföringsaktiviteter har ni gjort, eller planerar ni att göra?

Dessa punkter kan vara en vägledning för dig när du ska förbereda dig inför ett investerarmöte, samtidigt som de hjälper dig att skapa ett bra underlag för din pitch och presentation. Utöver dessa punkter finns det naturligtvis andra områden som du kommer behöva beröra, beroende på vilken bransch du verkar i.

Driver du ett tillväxtföretag som behöver riskkapital för att bland annat möjliggöra en expansion, utveckla nya lösningar eller anställa kompetens? Boka ett kostnadsfritt och konfidentiellt möte så diskuterar vi möjliga vägar framåt!

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!