5 tips – så bygger du ett framgångsrikt team

Hållbarhet, Ledarskap, Tips

Är du chef eller företagsledare och i startgroparna att rekrytera? Funderar du på hur du ska sätta ihop ett starkt och framgångsrikt team? De medarbetare du väljer att arbeta med kommer troligtvis vara en av dina viktigaste investeringar. För om du vill ha ett växande företag – ja då är ensam inte stark. Här är 5 viktiga tips på hur du sätter ihop ett hållbart och framgångsrikt team.

Rätt person på rätt plats

Rekrytera medarbetare som delar företagskulturens värderingar, och som sätter ”laget före jaget”. Se också till att var och en tilldelas den roll där han eller hon verkligen trivs med sina arbetsuppgifter. Den som har roligt på jobbet blir motiverad och levererar sannolikt därefter.

Olika barn leka bättre

Olikheter i ett team är inget hinder, utan en tillgång. Inte enbart sett till kompetenser, utan det är minst lika viktigt att personligheter och erfarenheter i en organisation kompletterar varandra. Marie Sundbom på ADDQ beskriver det bra:

Att dra nytta av att teamets medlemmar har olika perspektiv, erfarenhet och syn på saker och ting hjälper många gånger till att effektivisera arbetet.

Leta efter kollegor som vill vara inflytelserika

Öppenhet och frihet föder kreativitet. Se därför till att ha en stor öppenhet inför nya idéer och förändringsförslag hos medarbetaren. Om medarbetarna inte är betrodda med eget tänkande på arbetsplatsen kommer de sannolikt att vänta på instruktioner istället för att ta egna initiativ. Se det istället såhär: nya infallsvinklar skapar nya möjligheter.

Psykologisk trygghet inom teamet

Dela framgångar med varandra – men även misstagen. Psykologisk trygghet är grundläggande för att bygga team med hög innovationstakt och som även har förmågan till snabba omställningar. Att ha ”högt i tak”, där de anställda kan vara raka och ärliga mot varandra, skapar förutsättningar för ett framgångsrikt team. På så sätt kan konflikter förebyggas och starkare band mellan medarbetare knytas. Det handlar om att skapa en kultur där ni vågar ge både kritik och beröm – mellan alla led i organisationen.

Kommunikation är allt

Vid värdering av fastigheter brukar det talas om att tre faktorer som är avgörande: läget, läget och läget. För att bygga hållbara och presterande team stavas framgångsfaktorerna istället:

  • Kommunikation
  • Kommunikation
  • Kommunikation

Kommunikation är grundstenen för goda relationer, och detta gäller både med partnern, barnen och på arbetsplatsen. Ordet kommunikation kommer från latin och betyder just att något blir gemensamt.

Ett framgångsrikt team kännetecknas av stark gemenskap – och stark gemenskap bygger i mångt och mycket på god kommunikation.

sciencepark-teambuilding

Science Park community

Så, vem väljer du att rekrytera till ditt team? I Science Park community finns människor med olika typer av bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Ett community och nätverket där människor möts, inspireras, stärks och utvecklas. Vem vet, kanske är det där du hittar nästa person som gör ditt framtida team framgångsrikt?

Gör som över 800 andra – häng på vår fb-grupp Friends of Science Park.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!