Utbildning-arkiv - Science Park

Medster

Medster är en e-learning plattform utvecklad för hälso- och sjukvårdspersonal. Tjänsten möjliggör för fler att lära sig mer, samtidigt som viktig patenttid frigörs. Idén vilar…

Läs mer

Elkoda AB

Elkoda AB startades 1984, och jobbar med datorstyrd registrering och dokumentation av fastighetsnät enligt SS 455 12 01.

Läs mer

Adlignum AB

Affärsutveckling med inriktning mot hållbart företagande i Sverige och Afrika söder om Sahara. Vi bistår med att ta fram hållbarhetsstrategi, hållbara affärsmodeller och implementera hållbart…

Läs mer

MindRoad AB

MindRoad är ett ingenjörsföretag med fokus på mjukvaruutveckling för inbyggda system och för applikationsutveckling. Företaget har fyra affärsområden: Academy: Utbilningar inom mjukvaruutveckling med fokus på…

Läs mer

Sundberg Sustainability AB

Sundberg Sustainability arbetar med hållbar utveckling, företagsöverlåtelser, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Vi erbjuder: strategisk rådgivning i samband med förvärv av företag och fastigheter strategisk rådgivning vid…

Läs mer

Sport Competence AB

Sport Competence är en svensk innovation för svensk idrotts – och motionsrörelse. Här finns landets främsta kompetens inom svensk idrottsrörelse samlad digitalt och integrerad i…

Läs mer